Humanitarna akcija "KAD MALO ZNAČI MNOGO"

Humanitarna akcija „Kad malo znači mnogo“ pokrenuta je s ciljem prikupljanja materijalnih i finansijskih sredstava za podršku rada Dnevnog centra za djecu žrtve porodičnog nasilja, Dnevnog centra za djecu ulice, kao i planirane Sigurne kuće za djecu žrtve seksualnog zlostavljanja.

Dnevni centar za djecu žrtve porodičnog nasilja predstavlja mjesto prilagođeno populaciji djece koja su u okviru svojih porodica doživjela fizičko, psihološko i/ili seksualno nasilje, gdje im se pomaže da prevaziđu doživljena traumatska iskustva. Disfunkcionalan porodični ambijent djeci ne može da omogući adekvatne uslove za zdravo i funkcionalno odrastanje, te su ova djeca u riziku da razviju nefunkcionalne obrasce doživljavanja i ponašanja, što dalje predstavlja faktor rizika za razvijanje nekog od psiholoških poremećaja ili ulazak u svijet socijalne patologije čime se krug nasilja nastavlja. Da bi se navedeni rizici ublažili i djeci žrtvama porodičnog nasilja pružili sigurni uslovi odrastanja, te adekvatna briga i podrška, osnovan je Dnevni centar koji predstavlja svojevrsno sigurno utočište za djecu, ali i mnogo više od toga.

Dnevni centar za djecu ulice predstavlja mjesto prilagođeno za djecu na uzrastu od 0 do 18 godina, koja se na teritoriji grada, odnosno opštine, nađu u prošnji, skitnji, na radu, kao i djecu koja su u riziku da žive i/ili rade na ulici. Sa djecom koja su u riziku da postanu žrtve radne eksploatacije se edukativnim i suportivnim pristupom radi na prevenciji toga da postanu djeca ulice i eventualne žrtve radne eksploatacije. Djeci koja već jesu žrtve radne eksploatacije (žive, prose i veliki dio vremena provode na ulici) se u Dnevnom centru pruža podrška da se sklone sa ulice, da se osjećaju sigurno i zaštićeno, da im se obezbjedi minimum lične higijene i obezbijedi minimum jedan obrok dnevno, te da se edukativnim i kreativnim radom podstaknu da se vrate u obrazovni sistem (onoj djeci koja su napustila školovanje) ili da se djecu koja se školuju podstakne na uspješno nastavljanje i završavanje školovanja. Djeca koja dolaze u Dnevne centre su mahom iz porodica niskog ili nižeg socio-ekonomskog statusa, tako da žive u uslovima koji su jedva dovoljni da zadovolje osnovne egzistencijalne potrebe. Usljed toga, njihove porodice im (u najvećem broju slučajeva) ne mogu obezbijediti optimalne higijenske uslove, adekvatan školski pribor, knjige za školu, odjeću, obuću...
Takođe, na spratu kuće u kojoj se Dnevni centri nalaze, nalazi se prostor potkrovlja koji još nije adaptiran, a koji je predviđen za dječiju spavaonu, te su sve donacije u vidu građevinskih materijala za opremanje potkrovlja (krovna izolacija, podna izolacija, laminat, pločice, oprema za wc...), kreveta neophodnih za spavaone (planirano 8-10 kreveta) i ostalog, DOBRODOŠLE I POTREBNE!

Sigurna kuća za djecu žrtve seksualnog zlostavljanja
Svake godine u Bosni i Hercegovini veliki broj djece postanu žrtve seksualnog zlostavljanja. Ovoj djeci je neophodno pružiti poseban vid pomoći i podrške, te im je zato neophodno i pružiti adekvatne uslove. Udruženje “Nova generacija” je uputila zahtjev Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH za dozvolu i pomoć pri otvaranju prve sigurne kuće za djecu žrtve seksualnog zlostavljanja na prostoru Bosne i Hercegovine. Za otvaranje Sigurne kuće za djecu žrtve seksualnog zlostavljanja nam je potreban građevinski materijal za opremanje prostora (unutrašnji i vanjski radovi na objektu), kancelarijski materijal, kreveti za spavaone, namještaj, školski pribor, higijenski proizvodi...

Šta nam treba?
Građevinski materijali (krovna izolacija, podna izolacija, elektromaterijal, laminat, pločice, sanitarije...), prehrambeni proizvodi sa dužim rokom trajanja, higijenski proizvodi, odjeća, obuća, donji veš, čarape, papuče, posteljina, školski pribor, knjige...

Namjenske novčane donacije su dobrodošle!

Šta nam ne treba?
Igračke, prehrambeni proizvodi sa kraćim rokom upotrebe, voće i povrće... Navedene stvari i proizvodi trenutno nisu u fokusu naše akcije, te Vas molimo da donacije usmjerite na stvari koje smo naveli kao potrebne! Odabir stvari koje su nam potrebne i koje akcijom želimo da prikupimo, vršimo u skladu sa našim potrebama, koje su detaljno specifikovane.

ADRESA: Njegoševa 23, Banjaluka, BiH :: TEL: +387 (0)51 923 270 :: MOB: +387 (0)66 362 896 :: FAX: +387 (0)51 348 544
ŽIRO RAČUN: 562-099-00017221-47 ::EMAIL: info@novageneracija.org :: WEB: www.novageneracija.org