ENGLISH

EDUKACIJE

Školica za roditelje ili kako vaspitati dijete u savremenom dobu


O vještini roditeljstva znamo mnogo, ali to nekada nije dovoljno...
Savremeno doba je pred roditelje postavilo nove izazove a manjak vremena.
Školica za roditelje ima za cilj da se osnaže roditelji za nenasilne i ne previše popustljive metode vaspitanja i disciplinovanja djece kojim bi gradili odnos povjerenja i saradnje sa svojom djecom pripremajući ih za samostalni život u društvu u kojem žive.
Školica za roditelje je tako osmišljena da roditeljima uz što jasniji koncept i konkretne, praktične metode olakša proces vaspitanja djece i pruži uvide u to koji načini vaspitanja će dovesti do kojeg ishoda kada dijete bude odraslo.

Teme koje se obrađuju:
• Kako je vaspitni stil koji su naši roditleji koristili prilikom vaspitanja nas samih, povezan sa vaspitnim stilom koji mi kao roditelji koristimo.
• Vrste poruka koje upućujemo djeci i odrasima i šta postižemo određenim porukama (realne i nerealne kritike i pohvale na biće i ponašanje). Koje poruke djeluju podstičuće i konstruktivno a koje narušavaju odnos roditelj – dijete i narušavaju djetetovo realno sagledavanje sebe i sopstvenih sposobnosti.
• Kako uspostaviti kvalitetnu saradnju sa djetetom i na konstruktivan način postaviti granice.
• Važnost discipline i kako je uspostaviti bez upotrebe nasilnih metoda.
• Upoznavanje sa destruktivnim vaspitnim stilovima i načinima prevencije takvih stilova.
• Uticaj savremenih tehnologija na psihosocijalni razvoj djeteta.
• Značaj igre i kako iskoristiti reciklirani materijal da sa svojim djetetom sami napravite igračke.
• Značaj slobodnog vremena koji roditelji izdvajaju za sebe. Na ovom susretu odgovaramo i na dodatna pitanja koji roditelji imaju a na koje nismo odgovorili tokom edukacije.

Način rada
Edukacija pokriva sve navedene teme i organizuje se u formi od 8 susreta koji se održavaju dva puta sedmično. Jedan susret traje 2 sata. Ukupno se prolazi 18 sati edukacije. Postoji mogućnost i dogovora da se broj susreta smanji a vrijeme trajanja susreta poveća. Broj polaznika po grupi može da broji najmanje 6 a najviše 15 članova.
Edukacija je osmišljena tako da predstavlja balans između teorije, vježbe i obrađivanja pojedinačnih situacija koje roditelji sami iznose.

O voditeljicama edukacije
Edukaciju vode:
- Snežana Jondža, diplomirana psihologinja i savjetnica u Transakcionoj analizi (biografija)
- Bojana Delibašić Bjelić, diplomirana socijalna radnica (biografija)

Edukacija Školica za roditelje ili kako vaspitati dijete u savremenom dobu je edukacija koju voditeljice vode od 2013. godine.

 

Politika, pravilnici i procedure

Aktuelni projekti i akcije

Partneri