ENGLISH

Udruženje "Nova generacija"


O nama

Udruženje „Nova generacija“ je nestranačko, nevladino, neprofitno i humanitarno udruženje socijalnih radnika i drugih profesionalaca u oblasti socijalnih djelatnosti. Udruženje je nastalo 2004. godine je kao projekat Unije studenata socijalnog rada Banjalučkog univerziteta, a glavna ideja je bila da diplomirani studenti nastave svoje dobrotvorne aktivnosti u udruženju, koje je prirodni nastavak njihovih volonterskih aktivnosti tokom perioda studiranja. U to vrijeme, na teritoriji Grada Banja Luka nije postojalo niti jedno aktivno strukovno udruženje socijalnih radnika, te je grupa mladih socijalnih radnika, podržana od strane nekoliko starijih kolega i profesora, osnovala nevladinu organizaciju koja će se kasnije profilisati u udruženje koje se primarno bavi zaštitom i unapređenjem prava djeteta.

Naša vizija

Svako dijete ima pravo na srećno djetinjstvo, porodicu i dom koji mu pružaju roditelji i društvo. Svaka osoba ima pravo na život dostojan Čovjeka!

Naša misija

Nova generacija je udruženje profesionalaca koje je svojim aktivnostima usmjereno na promovisanje i zaštitu ljudskih prava, prvenstveno prava djeteta, te na implementaciju programa za zaštitu ugroženih kategorija. Naše aktivnosti su usmjerene na izgradnju društva koje će biti odgovorno prema svim svojim članovima, posebno djeci, kroz informisanje, edukaciju i aktivno uključivanje svih segmenata društva u procese promjene.

Značenje logo-a

U logou "Nove generacije" nalazimo simboliku kola. Naše narodno kolo ima svoju unutrašnju logiku, zakonitosti i principe... Sam čovjek ne može da igra kolo. Osim toga, da bi se igralo kolo, nije dovoljno znati korake ili imati osjećaj za ritam i muziku. Za istinsko igranje kola, potrebna je prije svega želja, a onda i sposobnost, da se oni drugi (lijevo i desno od nas) osjete i dožive kao jedno Tijelo. Niko ne može da igra u kolu, ukoliko forsira samo sebe i svoj ritam, i ako ne doživljava drugog, ne samo kao dio sebe, nego kao jedno sa sobom. Onaj drugi (čovjek) koji je uslov našeg učešća u kolu, postaje naš jedini orijentir i kriterijum. Zanimljivo je i to, da se u kolu amortizuju baš svi nedostaci, pa tako, oni koji igraju bolje, nadopunjuju i prikrivaju slabosti i nedostatke onih koji igraju lošije. Kolo nije haotično, nego je uvek u poretku. U kolu se uvijek zna ko je vođa kola, i ko gdje stoji, pa čak i onda kad se čini da je sve u haosu.

Članovi Upravnog odbora su:


Boris Bajić, Predsjednik Upravnog odbora (aktuar)

Siniša Vukelić, član (dipl. ekonomista)

Boris Makarić, član (dipl. socijalni radnik)

Dejan Jošić, član (dipl. pravnik)


Izrazi zahvalnosti

“Nova generacija” se zahvaljuje svim pojedincima i organizacijama koje su u samom početku rada Udruženja doprinijele razvoju i realizaciji projektnih aktivnosti, kao i misije i vizije Udruženja. Ispod navedenim pojedincima i organizacijama izražavamo posebnu zahvalnost:

- Bojan Arula (osnivač Udruženja)
- Prof.dr. Ivan Vidanović
- Dr Borka Vukajlović
- Dragoljub Davidović
- Ljiljana Radovanović
- Dr Nada Golubović
- Novica Bogdanović
- Hamzalija Okanović
- Amela Efendić
- Danilo Ponjarac
- Luka Banjac
- Saliha Đuderija
- Andrea Powell
- Katy Love
- Jennifer VanWinkle
- Vojin Vidanović
- Zlatan Tatić
- Draško Gajić (osnivač Udruženja)
- Vladimir Nikolić (generalni konzul Republike Srbije)
- Štamparija Grafix
- Telekom Srpske (danas M:tel)
- Metromedia, Banja Luka
- Unija studenata socijalnog rada Beogradskog univerziteta
- EMMAUS – Međunarodni forum solidarnosti

Politika, pravilnici i procedure

Godišnji izvještaji o radu

Realizovani projekti i akcije


Partneri