ENGLISH

USLUGE

Psihološko savjetovalište


U okviru UG „Nova generacija“ funkcioniše i psihološko savjetovalište. Naše psihološko savjetovalište pruža svu potrebnu psihološku pomoć prilagođenu vama i vašim potrebama. Ne postoji jedinstven pristup koji je primjenjiv svim ljudima. Da bi pomogli svakome pojedinačno, naš psiholog u psihološkom savjetovalištu vrlo pažljivo, bez ikakvih predrasuda i uz maksimalnu diskreciju, upoznaje se sa vama i vašim problemima i pitanjima, te na osnovu vaših individualnih potreba kreira savjetodavni proces.
Psihološko savjetovanje je put na koji bi se trebao/la odlučiti svako ko: osjeća bilo kakav psihološki problem ili pritisak, osjeća se depresivno i bez energije i motiva, zaokupljen je strahom ili ga strah sputava u svakodnevnici, želi savladati preveliki stres, steći samopouzdanje i samopoštovanje, promijeniti neprimjereno (nezdravo) ponašanje, upoznati sebe i svijet oko sebe na kvalitetniji način, naučiti nove komunikacijske vještine, napredovati na poslu, poboljšati vještine savladavanja ljutnje i promjena raspoloženja... Zapravo, svako ko želi poboljšati kvalitetu života i živjeti život sa više radosti!

Psihološko savjetovalište vodi Snežana Jondža, psiholog (praktičar transakcione analize). Kontakt telefon 066 657 523.


 

Politika, pravilnici i procedure

Aktuelni projekti i akcije

Partneri