SHB / ENGLISH

Konkurs za saradnika za izradu Viber stikera

7.maj 2021.
Udruženje „Nova generacija“ iz Banje Luke raspisuje konkurs za angažman jednog (1) saradnika za izradu viber stikera u svrhu predstavljanja i promocije Savjetodavne linije za djecu „Plavi telefon“.
Sa ciljem informisanja što većeg broja djece i odraslih o postojanju besplatne savjetodavne usluge, te izgradnji povjerenja djece i odraslih prema usluzi, Plavi telefon je kreirao opsežnu promotivnu strategiju koja predviđa grafičku izradu i dizajn 15 viber stikera, a koji će biti dostupni za korištenje na aplikaciji „Viber“.

Pravo učešća na konkursu imaju svi zainteresovani kandidati, fizička i pravna lica koji dostave ponudu koja uključuje:
- Portfolio sa vizuelnim rješenjima za iste (viber stikeri) ili slične angažmane
- Cijena izražena u konvertibilnim markama
- Nisu krivično gonjeni ili kažnjavani

Svi kandidati koji na osnovu dostavljene ponude prođu u drugi krug konkursa, biće u obavezi da izrade prototip ili skicu jednog viber stikera, na osnovu kojeg će se donijeti konačna odluka o angažmanu saradnika/ice.

Ponudu je potrebno dostaviti na e-mail info@novageneracija.org do 14.05.2021 u 16:00. Više informacija o konkursu se nalazi u priloženom dokumentu (konkurs-viber-stikeri.pdf )

Projekat “Klikom do podrške”

17. mart 2021.
Udruženje ,,Nova generacija“ za potrebe projekta "Klikom do podrške" koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, a pod koordinacijom IRIS network traži stručnjake/saradnike za sljedeće pozicije:

· Edukatora za održavanje trodnevnog treninga iz oblasti pružanja prve psihološke pomoći i rada sa djecom i prodicama koje su u procesu tugovanja;
· Savjetnika za telefonsko, chat i e-mail savjetovanje
· Grafičkog dizajnera za kreiranje onlajn postova i brošure
· Kreatora eduaktivnih tekstova za djecu

Više informacija o uslovima konkursa i dužnostima saradnike možete pronaći u priloženim dokumentima. Zainteresovani mogu poslati svoj CV i finansijsku ponudu na mejl info@novageneracija.org do nedjelje 21.3.2021. godine.

Projekat “Acin novi dom”

26. juli 2018.
Naše udruženje je ovog puta odlučilo da pokrene nešto drugačiji projekat. Riječ je o rekonstrukciju porodične kuće Jungić, tačnije o kući našeg dugogodišnjeg korisnika.
Dvočlana porodica Jungić, majka Gorana i sin Aleksandar, žive u veoma lošim uslovima, uslovima koji nisu dostojni života jednog čovjeka. Njihova kuća, koja se nalazi u naselju Paprikovac, sagrađena je 1939. godine, zatim urušena u toku zemljotresa 1969. godine i nikad u potpunosti sanirana. Aleksandar je srednjoškolac, a majka nije radno sposobna što čini cijelu situaciju još težom.

Početak našeg projekta olakšao je arhitektonski biro “Orbis Tectum” koji je izašao na teren i kao donaciju uradio predmjer i predračun za kompletnu rekonstrukciju. Iznos koji je poreban je 42 000 KM. Sa dobijenim informacijama oglasili smo se u medijima, a tu su nas podržali ELTA TV, RTRS, ATV, eTrafika, Banjaluka.net, Banjaluka.com, Kontrakt radio i mnogi drugi koji su prenosili informacije o ovoj akciji dalje. Apel na gradjane je imao pozitivan odziv. Na žiro račun, otvoren za ovaj projekat, uplaćeno je do sada 1500 KM, vlasnik “Cap Cap” roštiljnica nas je pozvao da u njegovim objektima postavimo donatorske kutije, porodica Grujić je donirala veš mašinu. Apelu su se takođe odazvala i Vlada RS sa odobrenih 3000 KM koji će pomoći u realizaciji projekta. Zatim neka od preduzeća, kao što su GMP i Urban namještaj, odlučila su donirati kauč i krevet.

Kako cijeli iznos još uvijek nije prikupljen nastavljamo dalje sa akcijom i apelujemo na sve ljude dobre volje da pomognu koliko su u mogućnosti kako bi još jedna porodica živjela normalnim životom.
U projekat se možete uključiti putem donacija materijala, usluga ili novčanih sredstava na žiro račun: UDRUŽENJE NOVA GENERACIJA BANJA LUKA - AKCIJA OBNOVE KUĆE PORODICI JUNGIĆ | 562-099-81-44-44-06-91

Za više informacija nas možete kontaktirati i na broj 051 923 270, ili imejl info@novageneracija.org.

Potpisan memorandum o saradnji

1. decembar 2017.
Danas je potpisan Memorandum o saradnji od strane Gradonačelnika grada Banja Luka, organizacije „Save the children“, udruženja „Nova generacija“ te Javne Ustanove „Centar za socijalni rad“ Banja Luka.
Cilj ovog memoranduma je ugovaranje obaveza svih strana koje u partnerstvu sprovode i finansiraju usluge Dnevnog centra za djecu u riziku, odnosno Dnevnog centra za djecu žrtve porodičnog nasilja i zanemarivanja. Na ovaj način, projekat koji Udruženje provodi od 2011. godine u partnerstvu sa organizacijom „Save the children“ i JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka, će ući u organizacionu strukturu grada Banja Luka što ujedno predstavlja i potvrdu kvaliteta projekta i važnosti nastavka i razvoja istog od strane lokalne samouprave.

Podrška razvoju socijalnog preduzetništva

14. jul 2017.
Prijatelji i saradnici iz Finske – Emmaus Aland su pomogli rad naše Organizacije sa ciljem razvoja socijalnog preduzetništva. Pomoć se sastoji od robe pomoću koje ćemo pokrenuti second hand shop. Profit ostvaren od aktivnosti socijalnog preduzetništva biće usmjeren na razvoj postojećih, kao i novih programa socijalne zaštite.
Ovim putem se zahvaljujemo članicama Emmaus pokreta – Emmaus Aland na podršci koju su nam dali za pokretanje ovakvih aktivnosti kao i čitavoj asocijaciji Emmaus Europe. Zahvaljujemo se i volonterima Udruženja koji su vrijedno radili prilikom skladištenja robe. Nadamo se uspješnoj budućnosti sa poznatom parolom Emmaus pokreta :“Pomozite nam da pomognemo drugima“.
Udruženje Nova generacija je pokrenulo socijalno preduzeće „NG FIRMA“ sa ciljem razvoja socijalnog preduzetništva. Uskoro počinje sa radom prodavnica pod nazivom „Solidariti I“ na adresi Prvog krajiškog korpusa.

Potpisan protokol o saradnji sa ciljem zaštite djece

18. april 2017.
Udruženje „Nova generacija“ bila je jedan od potpisnika protokola o saradnji i koordinaciji na nivou grada Banja Luka. Ovaj protokol predstavlja formalizovanu multisektorsku saradnju usmjerenu na djelovanje u najboljem interesu djece koja su se našla ili su u riziku da dođu u konflikt sa zakonom. Aktivnosti ove radne grupe usmjerene su na preventivne aktivnosti ali i na djelovanje u slučaju maloljteničke delinkvencije. Primarni cilj je praćenje i uticaj na incidenciju maloljetničkog prestupništva ali i na uzroke i posljedice istih.

Potpisnici protokola su Gradonačelnik grada Banja Luka, javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Banja Luka, Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola grada Banja Luka, Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Banja Luka, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci, Osnovnog suda u Banjoj Luci, Kazneno-popravnog zavoda Banja Luka, i udruženja građana „Pro familia“ i „Nova generacija“.

Naše Udruženje u okviru djelovanja u radnoj grupi ima prevashodno preventivnu ulogu koju obavlja provođenjem velikog broja usluga kao što su Dnevni centar za djecu u riziku, savjetodavna linija Plavi telefon, program Stariji brat starija sestra, Prihvatna stanica za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenju i brojne druge.

Republičko priznanje u oblasti volontiranja

08. decembar 2016.
U 2016. godini volonteri i uposleni Nove generacije su svojim trudom i zalaganjem doveli Udruženje do priznanja u oblasti volontiranja. Na diplomu za poseban doprinos razvoju volontiranja u Republici Srpskoj koju izdaje Ministarstvo porodice omladine i sporta Republike Srpske gledamo kao garant da smo i ove godine ostali na putu unaprjeđenja i razvoja lokalne zajednice te omogućili našim korisnicima ugodniji i kvalitetniji život.

BiH braća, BiH sestre, tri dana edukativnih i kreativnih aktivnosti

14. novembar 2016.
U okviru projekta „BiH Brother, BiH Sister“ tokom trodnevnih edukativnih i kreativnih aktivnosti (u periodu od 11. do 13. novembra 2016.) udruženje Nova generacija ugostila je 35 mladih ljudi iz 5 gradova BiH (Banja Luka, Sarajevo, Zenica, Tuzla, Mostar) i 11 djece iz Banjaluke u Domu omladine, Banja Luka. Naš cilj je bio unaprijediti znanja i vještine volontera u smjeru boljeg razumijevanja multietničke koegzistencije u BiH sa naglaskom na društvenu pravdu, međuetničku toleranciju, nenasilnu komunikaciju, razumijevanje, a sve u kontekstu direktnog rada sa djecom iz ranjivih socijalnih kategorija i transfera tih znanja i iskustava na naše korisnike/djecu.

Takođe smo posjetili Američki kutak u Banja Luci sa ciljem informisanja učesnika o mogućnostima koje on nudi, a tu je ujedno predstavljena photo priča “Zidovi” jednog od učesnika iz Tuzle koja se odlično uklopila u temu projekta.

Veliku zahvalnost dugujemo Američkoj ambasadi te fondaciji "Narko Ne" koji su podržali projekat. Takođe se zahvaljujemo na saradnji udruženju "Zdravo da ste" kao i ostalim koji su podržali naš rad, svim učesnicima i volonterima.

Edukacija za nove volontere

10. oktobar 2016.
Već dosta generacija je imalo priliku da učestvuje u projektu "Stariji brat starija sestra". Veliki broj volontera nosi pozitivna iskustva druženja sa mališanima prilikom čega su pored sticanja novog prijatelja mogli i da steknu kvalitetna profesionalna iskustva. I ove godine pozivamo sve zainteresovane da se prijave za volontiranje na ovom projektu. Učestvovanjem u projektu "Stariji brat starija sestra" imaćete priliku da se družite sa jednim mališanom i time mu ili joj uljepšate djetinjstvo.

Ako imate između 20 i 30 godina i živite u Banjaluci, imate slobodno vrijeme koje želite kvalitetno iskoristiti, i želite jednom djetetu biti prijatelj ili prijateljica i na taj način mu pružiti radosne trenutke, prijavite se na info@novageneracija.org ili oc@zdravodaste.org ili se prijavite lično u UG "Nova generacija" i OC "Zdravo da ste".

Saopštenje za javnost – promjena lica na odgovornom položaju

1. avgust 2016.
Ovim putem obavještavamo javnost da je došlo do promjene lica koje vrši funkciju direktora Udruženja „Nova generacija“. Dosadašnja direktorica, gospođica Maša Mirković će, uslijed profesionalnih obaveza i težnje za ličnim usavršavanjem na polju socijalnog rada, biti onemogućena da obavlja poslove direktora Udruženja do daljnjeg.

Na poziciju vršioca dužnosti direktora Udruženja imenovan je mr Jadranko Janković, psiholog. Kao dugogodišnjih član Udruženja, gospodin Janković je bio angažovan na poslovima vaspitača u Prihvatnoj stanici za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenju, kao na istim i sličnim poslovima u Sigurnoj kući za djecu.

Ovom prilikom se zahvaljujemo gospođici Mirković na odgovornom, predanom i požrtvovanom radu u Udruženju i želimo joj mnogo uspjeha na ličnom i profesionalnom planu uz napomenu da su joj „vrata“ Udruženja uvijek otvorena.

Izlet u Krupu na Vrbasu

22. maj 2016.
U nedjelju, 22. maja, Udruženje "Nova generacija" i OC "Zdravo da ste" su realizovali zajednički izlet u sklopu projekta "Stariji brat, starija sestra". Izlet je bio namijenjen prvenstveno djeci koja su uključena u projekat i koja su imala priliku da zajedno sa svojim volonterima uživaju u prirodi i slobodnim aktivnostima. Druženje se realizovalo u Krupi na Vrbasu, a za djecu i volontere su bili obezbijeđeni hrana i osvježenje, i sportske i društvene igre. Takođe, tog dana je bio i Svjetski dan zaštite biodiverziteta, što je bio povod da se djeci ukaže na značaj očuvanja biološke raznovrsnosti.

Međunarodni dan linija za pomoć djeci

17. maj 2016.
Danas, 17. maja, obilježava se Međunarodni dan linija za pomoć i podršku djeci.
Zanimljiva je priča koja stoji iza najveće svjetske mreže linija za pomoć djeci Child Helpline International. Naime, prije 25 godina je Jeroo Billimoria, socijalna radnica iz Indije, djeci sa ulice dala svoj broj telefona, uz napomenu da je zovu ukoliko im bude potrebna pomoć. Od tog trenutka njen telefon nije prestajao da zvoni, te je uz pomoć volontera uspostavila liniju za pomoć djeci iz Indije.

Pozivi su konstantno rasli, a Jeroo je odlučila da ide i van granica svoje zemlje, te da uspostavi globalnu mrežu linija za pomoć djeci. Povezujući i unapređujući već postojeće linije iz drugih zemalja, Child Helpline International konačno je uspostavljena 2003. godine u Amsterdamu. Danas ova mreža ima 183 članice iz 142 zemlje, koje su odgovorile na više od 126 miliona poziva. Njihov rad temelji se na anonimnosti, prilikom pozivanja nije potrebno ostavljati privatne podatke, a troškove poziva snosi sama linija.

U zemljama Evropske unije sve linije za pomoć djeci imaju isti broj (116-111), iz prostog razloga da bi dijete moglo dobiti pomoć bez obzira gdje se nalazilo.

U Bosni i Hercegovini posljednje tri godine djeluje savjetodavna linija Plavi telefon, koja je od prošle godine članica Child Helpline International, dok se trenutno čeka na dobijanje evropskog broja.

Broj Plavog telefona je 080 05 03 05, a od 2013. godine zazvonio je više od 2.000 puta. Pozivi na ovaj broj su besplatni bez obzira na mrežu iz koje djeca zovu, zahvaljujući podršci kompanije m:tel.

Za uspješan rad Plavog telefona zaslužni su članovi Udruženja Nova generacija i njihovi volonteri, ali i mediji koji nesebično promovišu njegov rad i trude se da informacije o liniji dođu do onih kojima su najpotrebnije. Pored kompanije m:tel, rad Plavog telefona pomažu i kompanije Metromedia i Mediaboard obezbjeđuju siti lajtove, bilborde i wifi bilborde širom BiH za promociju ove linije.

Plavi telefon traži nove volontere

13. maj 2016.
Povećan broj poziva ka liniji Plavog telefona, te sve veća potreba djece za savjetovanjem i podrškom zahtijevaju povećanje broja članova/ica našeg tima.
Plavi telefon je anonimna linija za djecu iz Bosne i Hercegovine, a zahvaljujući kompaniji m:tel, pozivi su besplatni bez obzira na mrežu iz koje pozivate. Linija je trenutno otvorena svakog radnog dana od 9 do 17 časova, a njen rad takođe pomažu Mediabord i Metromedia.

Konkurs je raspisan za studente i studetkinje koji/e:
pohađaju studij pedagogije, psihologije, socijalnog rada i srodnih humanističkih nauka; tokom ljeta mogu proći obuku i početi sa volontiranjem; tokom najmanje 9 mjeseci mogu posvetiti 4h sedmično volontiranju; žele pomoći i biti podrška djeci; odgovorni/e su i motivisani/e za građenje sebe kao ličnosti.

Odabrani volonteri i volonterke će dobiti:
obuku iz oblasti savjetodavnog rada sa djecom; edukaciju o vrstama nasilja i zlostavljanja djece; rad u dinamičnoj nevladinoj organizaciji; mentorstvo i pomoć prilikom volontiranja; potvrdu o obavljenom volontiranju.

Da biste se prijavili na konkurs potrebno je da sa stranice http://novageneracija.org/volonteri.php preuzmete formular za volontiranje i pošaljete ga na bojana.delibasic.bjelic@novageneracija.org do 20. maja u podne. Za sve dodatne informacije zovite 051/927-242 ili pišite na bojana.delibasic.bjelic@novageneracija.org. Najbolji kandidati/tkinje će biti pozvani na intervju, nakon čega kreće obuka odabranih volontera/rki.

Banjalučani okreću glavu od nasilja

18. april 2016.
Samo dvoje od stotinu Banjalučana odreagovalo je na scenu vršnjačkog nasilja na ulici i stalo na stranu žrtve!
Pokazala je to jučerašnja ulična akcija u Banjaluci koju je realizovalo udruženje Nova generacija. Naime, četiri glumca DIS pozorišta i osam volontera Nove generacije simulirali su vršnjačko nasilje na tri lokacije u centru Banjaluke, a pored njih su prolazili građani koji su se pretvarali da ništa ne primjećuju.

Pored djece su prošli čak i policajci a reagovale su samo dvije osobe. Kada su im prišli volonteri Nove generacije, građani su se pretvarali da nisu ništa vidjeli i da zbog toga nisu reagovali.

Ova ulična akcija samo je jedna u nizu aktivnosti u sklopu projekta “Odgovaran/na sam i ja”, čiji sam naziv sugeriše da se nasilje tiče svih građana, a ne samo direktnih aktera. Ukoliko je to moguće, građani bi trebalo da odreaguju i zaštite žrtvu, ma koliko im situacija djelovala bezazleno na prvi pogled. Projekat je počeo 01. februara i finansira ga Ministarstvo porodice, omladine i sporta. Prethodne aktivnosti podrazumijevale su edukaciju volontera savjetodavne linije Plavi telefon, snimanje videa o vršnjačkom nasilju, kao i informisanje građana o značaju reakcije na nasilje.

Obilježavanje Međunarodnog dana djece ulice u Banjaluci

13. april 2016.
"Darujmo im vrijeme umjesto novac" naziv je izložbe fotografija koja je postavljena u Dnevnom centru u Banjaluci, povodom Međunarodnog dana djece ulice.

Organizator izložbe je Udruženje za prevenciju ovisnosti "NARKO-NE" iz Sarajeva, u saradnji sa udruženjem "Nova generacija" iz Banjaluke. Cilj je ukazivanje na značaj volonterskog rada u prevenciji prosjačenja i u pružanju zaštite djeci radi ostvarivanja njihovih prava, kao i povezivanje volontera iz dnevnih centara koji djeluju u BiH.

Izložba će biti otvorena u petak, 15. aprila, kada će volonteri udruženja "NARKO-NE" održati radionice djeci koja su korisnici usluga Dnevnog centra u Banjaluci. Nakon Banjaluke, postavka se seli i u druge dnevne centre u BiH - Tuzlu, Zenicu, Mostar, Brčko i Bijeljinu.

Zanimljivo je da su autori izloženih fotografija djeca koja su korisnici Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe, i ovim putem su dokumentovali svoju svakodnevnicu.

Sve više djece zove Plavi telefon

12. april 2016.
Broj poziva ka savjetodavnoj liniji za djecu „Plavi telefon“ (080 05 03 05) povećao se skoro devet puta u odnosu na isti period prošle godine.

Porast broj poziva rezultat je promocije rada ove linije, pa je od januara do kraja marta ka „Plavom telefonu“ bilo je upućeno čak 449 poziva, dok je tokom istog perioda prošle godine broj poziva bio 51. Djeca su najčešće zvala zbog problema nasilja i zlostavljanja, zatim porodičnih odnosa, problema u školi ili odnosu sa vršnjacima, te su tražili informacije u vezi svog razvoja i fizičkog izgleda.

Tokom tri godine postojanje „Plavi telefon“ zazvonio je ukupno 2.083. puta. Trenutno na ovoj liniji volontira 25 savjetnika, koji su prošli obuku za pružanje kvalitetne podrške djeci.

Zahvaljujući prijateljstvu sa kompanijom m:tel, koja u okviru svoje društvene odgovornosti podržava rad ove linije, „Plavi telefon“ besplatno mogu pozvati djeca iz cijele BiH bez obzira na mrežu koju koriste. Rad ove linije takođe podržavaju Mediabord i Metromedia koji obezbjeđuju wifi bilborde, bilborde i siti lajtove širom BiH.

Prilikom pozivanja „Plavog telefona“ nije potrebno ostavljati lične podatke, a cijeli razgovor ostaje između osobe koja je zvala i osobe koja je odgovorila na poziv.

Trenutno je linija otvorena svakog dana od 9 do 17 časova, dok su ambicije da ona radi non-stop, kako bi dijete u svakom trenutku moglo dobiti podršku i savjet za problem sa kojim se susreće.

Održana edukacija za savjetnike Plavog telefona

17. mart 2016.
Za savjetnike Plavog telefona, 11.03.2016. godine u Doma omladine Banja Luka, održane su edukacije o vršnjačkom nasilju i nasilju na internetu, kao i o samopovrjeđivanju i suicidu kod djece.
Edukacije su održale Hana Hrpka i Božena Perić, koordinatorice Hrabrog telefona iz Hrvatske. Značajno nam je bilo da čujemo iskustva sa Hrabrog telefona po pitanju ovih tema i da zajedno prodiskutujemo o tome koje su mogućnosti da se djeci pruži što adekvatnija podrška i pomoć u slučajevima vršnjačkog nasilja i kriznih situacija kao što je potencijalno izvršenje suicida.
Edukacije su održane u sklopu projekta "Odgovoran sam i ja" koji finansira Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS, a u cilju da se unaprijede znanje i vještine savjetnika Plavog telefona.

Kao i uvijek do sada, edukacije su bile više nego korisne i savjetnici su dobili dodatna znanja i vještine koje će svakodnevno koristiti za rad na Plavom telefonu. Savjetnici su imali i priliku da razmijene iskustva sa predstavnicama Hrabrog telefona iz Hrvatske.

Poziv za iskazivanje interesa za uključivanje u podršku rada i proširenje usluge Plavog telefona, besplatne savjetodavne linije za djecu u BiH

06. decembar 2015.
Pozivamo sve zainteresovane organizacije civilnog društva, čije su misija i aktivnosti usmjerene na problem zaštite prava djece, da nam pošalju pismo interesa do 31.01.2016. godine, radi ostvarivanje saradnje i/ili partnerstva u svrhu promocije i/ili širenja usluge besplatne savjetodavne linije za djecu u BiH, pod nazivom Plavi telefon.

Detaljnije informacije možete pročitati ovdje: poziv.pdf

Plavi telefon - član najveće svjetske mreže linija za pomoć djeci

06. decembar 2015.
Plavi telefon je zvanično postao član najveće svjetske mreže linija za pomoći djeci - Child Helpline International Foundation (CHI). Od velikog je značaja da linija za pomoći djeci bude prepoznata od strane ove mreže jer to prvenstveno govori o kvalitetu rada linije.
CHI je mreža koja postoji od 2003. godine i broji 192 linija za pomoć djeci u 145 zemalja širom svijeta. Tokom prethodnih 12 godina radi na uspostavljanju i jačanju kapaciteta linija za djecu sa ciljem da se svakom djetetu omogući šansa da bude saslušano. CHI prepoznaje da je mreža jaka onoliko koliko i kvalitet rada svake pojedine članice tako da kontinuirano radi na tome da kvalitet linija za djecu bude ujednačen i da svako dijete kada pozove zaista dobije pomoć i podršku prilagođenu njemu.

Plavi telefon je savjetodavna linija koja postoji od 18.02.2013. godine u okviru Udruženja “Nova generacija”. Prvenstveno je namjenjena djeci koja su žrtve nasilja i eksploatacije ali je otvorena za sve probleme sa kojima se djeca suočavaju. Zahvaljujući kompaniji M:tel, od ove godine linija je besplatna za pozive sa svih operatera mobilne i fiksne telefonije cijele Bosni i Hercegovine, tako da djeca mogu da dobiju Plavi telefon iz svakog dijela BiH i da slobodno razgovaraju o problemima koje ih muče.

Plavi telefon radi svakog radnog dana od 9 do 17 časova. Do sada je primio 1095 poziva od kojih je 80% od strane djece. Cilj nam je da radimo 24/7 kako bismo u svakom trenutku bili dostupni djeci.

Najbolji organizator volontiranja u 2015.

06. decembar 2015.
Republička nagrada za volontiranje je najviše priznanje koje Republika Srpska dodjeljuje za volotiranje i doprinos u njegovoj promociji. Udruženje „Nova generacija“ se može sa ponosom pohvaliti da smo po drugi put prepoznati kao najbolji organizator volontiranja u Republici Srpskoj (prvi put nagradu smo dobili 2011. god). Ova priznanje Udruženju predstavlja potvrdu da smo u 2015. godini zaista svojim trudom i zalaganjem opravdali postojanje naših volonterskih programa kroz koje vrijedni, motivisani i puni entuzijazma mladi ljudi daju doprinos razvoju i unapređenju svoje lokalne zajednice, a posebno psihosocijanoj podršci naših najmlađih članova.

Republička nagrada za volontiranje dodjeljuje se svake godine povodom Međunarodnog dana volontera – 5. decembra. Ovaj datum je proglasila opšta skupština UN-a 17. decembra 1985. godine kao Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak, odnosno Međunarodni dan volontera. Cilj obilježavanja je da se sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učine vidljivim na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Ova nagrada za Udruženje ne samo da predstavlja priznanje za usješan dosadašnji rad u oblasti volontiranja, već nam je i izazov da u narednom period budemo još bolji.

Konkurs za poziciju psihologa u Dnevnom centru

20. novembar 2015.
Udruženje Nova generacija raspisuje konkurs za poziciju psihologa u Dnevnom centru za djecu u Banjaluci. Konkurs je otvoren do 30.11.2015.

Više informacija o konkursu možete pronaći ovdje: konkurs.pdf

Dodatne informacije na telefon 051 923 270.

Sajam za djecu i porodicu

14. maj 2015.
Plavi telefon, savjetodavna linija za djecu će ispred Udruženja “Nova generacija” učestovati na Sajmu za djecu i porodicu 16. i 17. maja. Na Sajmu će se Plavi telefon predstaviti kroz interaktivnu predstavu “Može i drugačije!” i Kreativni kutak “Kako sam da napravim igračku?“.

Predstava koju će odigrati članovi Dis teatra u subotu od 18:30 do 19:30h govori o problemu vršnjačkog nasilja i pozivaće djecu da se aktivno uključe u predstavu i zajedno sa glumcima osmisle i odigraju kraj predstave.

Na kreativnom kutku “Kako sam da napravim igračku?“ u subotu od 16 do 17h i u nedelju od 17 do 18h, roditelji i djeca će moći da nauče kako da prave igračke koristeći reciklirani materijal koji imaju u sopstvenoj kući i da sa sajma odu sa igračkom koju su sami napravili.
Na štandu Plavog telefona djeca će moći da prave origami igračke i da se informišu o radu linije.

Plavi telefon radi svakog radnog dana od 9 do 17h. Pozovi 080 05 03 05!

"Znači, imamo problem!?"

19. februar 2015.
Povodom obelježavanja dana Plavog telefona mladi iz Dis teatra odigrali su predstavu za djecu i mlade pod nazivom "Znači, imamo problem!?" na temu vršnjačkog nasilja. Kroz niz ispovjesti glumaca i prikazivanja različitih situacija vršnjačkog nasilja predstava je imala za cilj da podigne svijest publike o ovom problemu i osnaži djecu da se obrate okolini u slučaju da se njima dogodi slična situacija i da ne ćute i ne nose te emocije samo u sebi već da potraže pomoć i podršku.
Budući da je bio veliki interes za predstavu, repriza predstave će se odigrati 02. marta 2015. u Domu omladine, Đure Daničića 1, u 19 časova.
Predstava se sprovela u okviru projekta "Pozivom ka rješenju" koji sufinansira Grad Banja Luka.

Drugi rođendan Plavog telefona

19. februar 2015.
Plavi telefon, savjetodavna linija za djecu, 18.02. obilježila je dvije godine uspješnog rada, dijeljenjem letaka po gradu, izložbom dječijih radova, dodjelom nagrada i održanom predstavom za djecu i mlade.
Tokom prethodnih dvije sedmice je bio raspisan likovni konkurs za djecu od 10 do 15 godina, na temu „Život bez nasilja“. Na konkurs se odazvalo 113 dece i 18.02. je u Domu omladine postavljena izložba svih radova i dodjeljeno je 5 nagrada za najbolje dječije radove.
Budući da je bilo mnogo dobrih radova i da je selektovanje najboljih radova bio veoma težak posao za žiri, odlučili smo da produžimo konkurs i da javnost odabere još dva rada. Radovi su postavljeni na facebook stranicu Plavog telefona i dva rada koja budu imala najveći broj like-ova će dobiti po vaučer za knjižaru Kultura u iznosu od 20KM.

Konkurs se sproveo u okviru projekta „Pozivom ka rješenju“ koji sufinansira Grad Banja Luka, a knjižara Kultura je donirala dio vaučera za nagrade namjenjene djeci.

Edukacija "Školica za roditelje"

19. februar 2015.
Edukacija "Školica za roditelje ili kako vaspitati dijete u savremenom dobu" nastavlja se i u 2015. godini. Uz finansijsku podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske Udruženje "Nova generacija" 24. februara 2015. u 17:30 časova počinje sa još jednim setom edukacije za roditelje.
Petnaestoro roditelja će proći 18 časova edukacije o roditeljstvu. Edukacije će se održavati dva puta sedmično po dva sata, a teme koje će se preći su: konstruktivna komunikacija, kako i kada zahtjevati, pohvaljivati i kažnjavati dijete, uticaj tehnologije na psihosocijalni razvoj dece, važnost igre tokom odrastanja kao i pitanje važnosti slobodnog vremena za roditelje i za par.
U cilju osnaživanja roditelja za nenasilno i previše popustljivo vaspitanje, pored teorije pričaćemo o pojedinačnim situacijama koje roditelji imaju sa svojom djecom i zajednički pronalaziti adekvatne tehnike i metode primjenjive u tim situacijama.
Edukaciju drže Snežana Jondža, diplomirani psiholog i savjetnik u superviziji Transakcione analize i Bojana Delibašić Bjelić, diplomirana socijalna radnica. Edukacija će se održavati u Domu omladine, Đure Daničića 1, a prva je zakazana za 24.02.2015. u 17:30 časova.

Konkurs za najbolji dječiji likovni rad

03. februar 2015.
Udruženje Nova generacija raspisuje likovni konkurs za djecu na temu "Život bez nasilja". Konkurs se raspisuje povodom obeležavanja dana Plavog telefona, 18.02., datuma kada je Plavi telefon počeo sa radom. Obilježavanje dana Plavog telefona i dvogodišnjice rada linije se sprovodi u okviru projekta „Pozivom ka rješenju“ koji sufinansira Grad Banja Luka, a knjižara Kultura donira dio vaučera za nagrade za djecu.

Na konkurs se mogu prijaviti deca uzrasta od 10 do 15 godina slanjem radova do 15.02.2015 godine na adresu Udruženja. Biraće se 5 najboljih radova.
Nagrada za osvojeno prvo mesto će biti vaučer od 70KM, a četiri drugih mesta će biti vaučeri u iznosu od po 35KM koji se mogu potrošiti u knjižari Kultura. Proglašenje pobjednika će se održati u 18:30 u prostorijama Doma omladine nakon čega će biti organizovana predstava za djecu.

Više informacija o konkursu možete da pronađete u pravilniku Konkursa.

OBAVIJEST O MANIFESTACIJI

27. januar 2015.
U ponedeljak, 26. januara 2015. godine, u Domu Omladine Banja Luka, održana je manifestacija kojom je obilježen završetak dijela projekta "Stariji brat, starija sestra". Projekat je realizovan kao dio All Inclusive programa koji finansira Fondacija Mozaik, Austrijska Razvojna Agencija, i Light for the World.

Cilj projekta je podrška unaprijeđenju kvaliteta života djece bez roditeljskog staranja, korisnike usluga JU Dječiji dom "Rada Vranješević". Djeca su učestvovala u kreativnim sekcijama glume, fotografije, edukativnim radionicama u Muzeju RS, posjećivali su Biblioteku – dječiji kutak.
Na završnoj manifestaciji djeca su odigrala kratku predstavu pod nazivom "Ludograd" koju su pripremili u tokom dramske sekcije, a dio programa manifestacije bila je izložba fotografija koje su djeca fotografisala u sklopu fotografske sekcije. U dogovoru sa volonterima od džeparca je odvojen dio sredstava za kupovinu paketića koji su podjeljeni na manifestacija za 49 mališana.

Sa ponosom možemo reći da su djeca pripremila odličan kreativni program kojem su prisustvovali djeca, volonteri/ke, vaspitači/ce i stručno osoblje iz Dječijeg doma Rada Vranješević, predstavnice Muzeja RS,  Ombudsmena za djecu Republike Srpske, Ombudsmena za ljudska prava, predstavnici Administrativne službe grada Banja Luka, predstavnica NarkoNe udruženja i drugi saradnici na projektu.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

12. decembar 2014.
Udruženje Nova generacija mnogima je poznato kao Udruženje koje se brine o najranjivijoj kategoriji djece i to žrtvama zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja i eksploatacije. U ovoj godini, usljed poplava Udruženje Nova generacija je vršilo i podjelu humanitarne pomoći i podijelilo 22363 paketa humanitarne pomoći za 1 761 porodicu koje su pretrpjele štete od poplava i prvi bili na terenu kako bi im pružili podršku. Udruženje je osnovano kao neprofitno, nevladino, humanitarno i nestranačko Udruženje u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama, a posljednih dana mogli ste da budete svjedoci brojnih neosnovanih optužbi na rad Nove generacije tačnije na finansijska sredstva koje Udruženje dobija, time zanemaujući u potpunosti razultate koje svojim radom postižemo, najbolji interes djeteta te dodatne izvore finansiranja koje obezbjeđujemo. Koji interesi se iza toga kriju, nije nam poznato, ali želimo da se obratimo javnosti sa podacima sa kojima raspolažemo a odnose se na naš rad i finansiranje.
Naime, Udruženje Nova generacija od 2005. godine pruža usluge smještaja djece u Prihvatnu stanicu zatečenu u skitnji i prosjačenju, za šta u ovoj godini od Grada Banjaluke u posredstvu JU Centra za socijalni rad Banjaluka, prima 800 KM mjesečno ( 9600 KM godišnje ) ali ova isplata nije redovna i često kasni od 3 – 6 mjeseci. U toku 2014.godine u Prihvatnu stanicu za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenju, radnici/ce Centra za socijalni rad Banjaluka i MUP-a RS su smjestili 56 lica, a računajući dužinu njihovog boravka, on iznosi 362 dana. Računajući samo hranu ( 18 KM po danu ) za smještaj lica, troškovi rada Prihvatne stanice iznose 6516 KM, dok troškovi struje, vode, ogrjeva i sličnog iznose 5110 KM što je ukupno 11626 KM, a taj iznos je mnogo veći od onoga što od Grada Banjaluka dobijamo. U taj broj nije uključen honorar ljudi koji rade u Prihvatnoj stanici, materijali za radionicu, gorivo ukoliko je potrebno dijete odvesti u školu ili bolnicu, higijena, šamponi protiv vaški, odjeća, obuća i slično, što Udruženje pokriva kroz druge projekte i kontakte sa donatorima i građanima.

Dnevni centar za djecu, kao druga usluga koja djeci stoji na raspolaganju, radi svaki radni dan od 9.00 – 19.00 časova, a djeci se obebjeđuju redovni i zdravi obroci ( 5913 u ovoj godini ), organizuju edukativne ( 307 ), kreativne ( 195 ), rekreativne ( 34 ) radionice, izleti ( 3 u ovoj godini ), zatim individualni razgovori u cilju saniranja problema i pozitivne promjene ponašanja ( 390 ) te razovori sa roditeljima sa istim ciljem ( 333 ). Tu su još i donacije odjeće i obuće, školskog pribora, školice u prirodi i slično. Iz budžeta Grada za pružanje ove usluge se odvaja iznos od 6000 KM, uz kašnjenje od 3 – 6 mjeseci, a doprinos organizacije kroz projekat sa Save the Children-om je 6863,83 KM. Kako bi kvalitet usluge bio bolji, kvalitetniji i raznovrsniji, Udruženje aplicira za brojne projekte kako bi mališani dobili više mogućnosti za učenje i zabavu i na taj način im pokušali pružiti ono što im je njihova porodica uskratila. Broj djece u Dnevnom centru ove godine je bio 105. O svoj djeci se vodi evidencija i svako dijete ima svoj dosije sa papirima koji potvrđuju njegov boravak i usluge koje je koristilo.

Posljednja, ali ne manje značajna usluga je savjetodavna linija za djecu koja ima ukupno 920 poziva od čega je 597 servisirano. Iako značajna za svako dijete koje ima problem, ova usluga se u potpunosti finansira od sredstava Udruženja odnosno donacija građana dok ljudske resurse izgrađuje putem projektnih aktivnosti koje su do sada podržali Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS i Grad Banjaluka u ukupnom iznosu od 6 600 KM.

Udruženje Nova generacija se u svome radu poziva na Konvenciju o pravima djeteta i pozitivno zakonodavstvo što se može vidjeti i na internet stranici Udruženja www.novageneracija.org a kroz Politiku zaštite djeteta, što mogu potvrditi svi naši članovi, djeca i partneri. Postavlja se pitanje, da li je u našem društvu važan rad i postignuti rezultat? Da li je važno pomoći onima koji najviše pate ili je sujeta i lični interes preuzela svaki segment našeg društva ne birajući ni sredstvo ni vrijeme ni ciljnu grupu?

Tim Udruženja Nova generacija

Edukacija "Školica za roditelje"

28. novembar 2014.
U petak 28.11. u 17:30h u Domu omladine je počela edukacija "Školica za roditelje ili kako vaspitati dijete u savremenom dobu". Petnaestoro roditelja će proći 18 časova edukacije o roditeljstvu. Edukacije će se održavati dva puta sedmično po dva sata, a teme koje će se preći su konstruktivna komunikacija, kako i kada zahtjevati, pohvaljivati i kažnjavati dijete, uticaj tehnologije na psihosocijalni razvoj dece, važnost igre tokom odrastanja i pitanje važnosti slobodnog vremena za roditelje i za bračni par.
U cilju osnaživanja roditelja za nenasilno i previše popustljivo vaspitanje, pored teorije pričaćemo o pojedinačnim situacijama koje roditelji imaju sa svojom djecom i zajednički pronalaziti adekvatne tehnike i metode za korišćenje u tim situacijama.
Sljedeći ciklus Školice za roditelje će se održati krajem februara 2015. godine.
Edukaciju drže Snežana Jondža, diplomirani psiholog i savjetnik u superviziji Transakcione analize i Bojana Delibašić Bjelić, diplomirana socijalna radnica.

Promocija projekta "Stariji brat, starija sestra"

19. novembar 2014.
Završena je promocija projekta "Stariji brat, starija sestra" koji sprovodi Udruženje Nova generacija u saradnji sa Dječijim domom "Rada Vranješević" u sklopu All Inclusive programa, finansiranog od strane Fondacije Mozaik, Austrijske razvojne agencije, Light for the World i Fondacije Medicor iz Lihtenštajna, ovaj projekat podržan je i od Udruženja za prevenciju ovisnosti "Narkone" iz Sarajeva.

Projekat je promovisan pred više od 200 studenata humanističkih nauka sa Univerziteta u Banjaluci u cilju regrutacije novih kandidata na projektu. Članovi komisije za prijem kandidata u projekat su izvršili selekciju prijavljenih kandidata.
Proces selekcije kandidata je uspješno završen i u projekat je uključeno 49 volontera/ki. Nakon selekcije je održana prva edukacija za nove volonterke "Priprema za rad sa djecom". Kandidatkinje su imale priliku da uče o osnovama u radu sa djecom, kao i politici zaštite djece kroz interaktivne radionice.

Jedna od najljepših stvari u projektu "Stariji brat, starija sestra" je vidjeti rezultate rada. U okviru fotografske sekcije djeca su se igrala sa svjetlom na radionici o "produženoj ekspoziciji" a rezultati njihovog rada će biti prikazani na završnoj manifestaciji. U okviru radionice glume, djeca pripremaju kratku predstavu, koja će takođe biti predstavljena na završnoj manifestaciji koja je planirana za januar 2015. godine u Domu omladine Banja Luka.

Počela edukacija novih volontera za rad na Plavom telefonu

8. novembar 2014.
7.11.2014.godine, počela je edukacija za nove volontere Plavog telefona, savjetodavne linije za djecu. Prvi dio edukacije obuhvata 12 sati “Osnove savjetodavog rada na telefonu” a drugi dio edukacije od 24 sata, Asertivni trening i vježbanje poziva. Edukacija se održava jednom ili dva puta sedmično po tri sata, i osmišljena je tako da postoji balans između teorije i vježbe.
Ove godine ka Plavom telefonu je upućeno preko 440 poziva, od kojih je preko 100 propuštenih, odnosno van radnog vremena. Kako bismo bili djeci što dostupniji obučavamo nove volontere kako bismo produžili vrijeme rada.
Plavi telefon će od nove godine produžiti vrijeme rada za dva sata, te će raditi 8 sati, svakog radnog dana.
Cilj nam je da Plavi telefon bude dostapan svakog radnog dana u sedmici, 24 sata dnevno.

Kreirana stranica o socijalnim uslugama za djecu u BiH

2. novembar 2014.
30.10. 2014. godine puštena je u rad web stranica o socijalnim uslugama za djecu u BiH – www.socijalneusluge.ba Stranica omogućava pretragu socijalnih usluga za djecu po gradovima (Banja Luka, Prijedor, Mostar, Trebinje i Tuzla), mogućnost da se vidi u kojim gradovima se nude koje usluge i koja udruženja. Stranica omogućava uvid i u edukacije za djecu i mlade koje se nude u određenim gradovima, kao i relevantnu literaturu za oblast socijalne zaštite BiH.
Stranica je kreirana u okviru projeta „Više znanja, više mogućnosti“ koja je za cilj imala mapiranje socijalnih usluga za djecu i organizacija koje nude socijalne usluge za djecu, u 5 gradova BiH.
Projekat je finansiran od strane Udruženja samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund, e.V. Germany) a implementiran od strane Udruženja Nova generacija uz pomoć partnera, Humanitarnog udruženja Altruist iz Mostara, Udruženja žena “Nada” iz Prijedora, Udruženja “Zemlja djece” iz Tuzle i Udruženja građana “Oaza” iz Trebinja).

Pozivom ka rješenju

25. septembar 2014.
U septembru Udruženje Nova generacija počinje sa implementacijom projekta “Pozivom ka rješenju“ koji finansira grad Banja Luka.
Projekat za cilj ima unaprjeđenje rada Plavog telefona, savjetodavne linije za decu. Tokom projekta će se obučiti novi volonteri i produžiti rad Plavog telefona za dva sata, te će linija biti dostupna 8 časova svakog radnog dana.
Projektom je planirano i kreiranje WEB stranice Plavog telefona kojom će biti omogućeno i uvođenje nove usluge Plavog telefona - anonimno e-mail savjetovanje. Produženje rada Plavog telefona i uvođenje e-mail savjetovanja je planirano za početak 2015. godine.

Školica za roditelje

24. septembar 2014.
Od 15.10.2014.godine Udruženje Nova generacija počinje sa implementacijom projekta “Školica za roditelje ili kako vaspitati dijete u savremenom dobu“. Projekat finansira Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske.
Školica za roditelje ima za cilj da se osnaže roditelji za nenasilne i neprepopustljive metode vaspitanja i disciplinovanja djece kojim bi gradili odnos povjerenja i saradnje sa svojom djecom pripremajući ih za samostalni život u društvu u kojem žive.
Tokom projekta će se održati dvije edukacije u trajanju od 16 časova. Prva edukacije će se održati u periodu novembar - decembar 2014.godine a druga u periodu februar - mart 2015.godine. Edukacije će biti besplatne a broj mjesta će biti ograničen na 15 učesnika. Edukacije će biti otvorene za roditelje i sve one koji planiraju roditeljstvo.
Edukacije će držati Snežana Jondža, diplomirani psiholog i savjetnik u superviziji Transakcione analize i Bojana Delibašić Bjelić, diplomirana socijalna radnica.

Stariji brat, starija sestra

22. septembar 2014.
Projekat “Stariji brat, starija sestra” je usmjeren ka podršci u rješavanju problema djece bez roditeljskog staranja tokom institucionalnog zbrinjavanja i uspješno se realizuje već 12 godina. Udruženje Nova Generacija je u saradnji sa Fondacijom Mozaik počela sa implemetacijom još jednog projekta pod istim nazivom a koji za cilj ima doprinos poboljšanju kvaliteta života djece bez roditeljskog staranja. Djeca bez roditeljskog staranja nerjetko ispoljavaju razne psihosocijalne probleme i probleme pri adaptaciji i socijalizaciji. Uloga volontera, starijeg brata, starije sestre, je da djetetu bude pozitivan model ponašanja i da pruža podršku i savjete po potrebi tokom druženja. Kroz druženje sa volonterima djeca uče o osnovnim životnim vještinama i znanjima koja im mogu dodatno pomoći pri suočavnju sa problemima koje donosi sam život.
Prema ideji projekta, djeca iz Dječijeg doma “Rada Vranješević” će sa svojim volonterima, učestvovati u radionicama glume, fotografije, edukativnim radionicama koje će sprovesti Muzej Republike Srpske i posjetama Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci RS. Ovim projektom se omogućava da djeca iz Doma “Rada Vranješević” prošire repertoar aktivnosti i da im se dodatno olakša proces socijalizacije. Projekat podržavaju Fondacija Light for the World iz Austrije, Austrijska razvojna agencija, Fondacija Medicor iz Lihtenštajna i Fondacija Mozaik".

Kutak za djecu

28. avgust 2014.
Udruženje Nova generacija u saradnji sa organizacijom Save the Children je otvorio Kutak za djecu u Banjoj luci koji finansira UNICEF, SDC – Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini i SIDA - Švedska agencija za međunarodnu saradnju.
Kutak za djecu je način direktnog rada sa djecom koji Save the Children provodi širom svijeta, kada god dođe do neke krizne situacije, čime se nastoji da se hitno obezbijedi siguran prostor gdje djeca mogu biti sklonjena i bezbjedna, kada postoji bilo kakva opasnost ili rizik po njihovo psiho-fizičko zdravlje i sigurnost. Kutak za djecu je prostor koji će pružiti djeci sigurno okruženje koje će im pomoći da povrate osjećaj normalnosti i strukture kroz organizirane aktivnosti za igru, druženje, učenje.
Kutak za djecu počinje sa radom u petak 29.08.2014.godine i biće otvoren svakim radnim danom od 11.00 do 15.00 časova. U Kutku će raditi dva vaspitača svakog dana, a volonteri će im pomagati da se kroz razne aktivnosti djeci omogući obuhvatniji i zanimljiviji sadržaj.
Kutak za djecu će biti smješten u OŠ Borisav Stanković, u naselju Lazarevo i biće otvoren do sredine novembra.

Projekat: Više znanja, više mogućnosti

25. avgust 2014.
U avgustu Udruženje Nova generacija pokreće projekat pod nazivom "Više znanja, više mogućnosti". Projekat je finansiran od Udruženja samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund, e.V. Germany) a sprovodi se u partnerstvu sa Humanitarnim udruženjem Altruist iz Mostara, Udruženje žena “Nada” iz Prijedora, Udruženje “Zemlja djece” iz Tuzle i Udruženje građana “Oaza” iz Trebinja.
Projekat za cilj ima kreiranje WEB stranice koja će sadržati bazu udruženja i institucija koji pružaju socijalne usluge za djecu u riziku, u pet gradova BiH, kao i bazu literature i istraživanja iz ove oblasti i otvoreni forum preko kojeg će građani moći da postavljaju pitanja koja su u vezi sa pružanjem socijalnih usluga za djecu u riziku, i da dobiju odgovore. Ovo je pilot projekat koji će se implementirati u narednih dva i po mjeseca a u cilju nam je da u narednom periodu proširimo bazu na sve socijalne usluge i sva udruženja i institucije koje nude socijalne usluge za djecu u riziku u BiH.

Skupljajmo kapljice!

1. avgust 2014.
Voda Jana je organizovala humanitarnu akciju za pomoć nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini. Ideja akcije je da se posjetom stranice www.vodasporukom.com skupljaju kapljice za kupovinu računarske opreme za Dnevni centar za djecu Udruženja Nova generacija. Svaka kapljica je korak bliže realizaciji dobrog djela, a dobro se dobrim vraća.
Akcija za prikupljanje kapljica za Udruženje Nova generacija traje od 01. do 31. avgusta 2014. godine.

Humanitarna akcija

1. avgust 2014.
Bubsi beba povodom sedmice dojenja i otvaranja besplatnog Kutka za dojilje je u saradnji sa Udruženjem Nova generacija organizovalo humanitarnu akciju sa ciljem prikupljanja pomoći za socijalno ugrožene porodice sa malom djecom. Akcija traje dvije sedmice, a prikupljaju se pelene, hrana, higijena, školske knjige, grijalice i druge potrepštine. Nakon prikupljanja donacija, ista će zajednički biti odnesena porodicama.

Saopštenje za javnost

18. jun 2014.
Udruženje ‚‚Nova generacja‚‚ u saradnji sa Bussines Club-om i Omladinskim savjetom Republike Srpske vrijedno radi na uvozu humanitarne pomoći iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu. Uvezena pomoć namijenjena je za područja stradala od poplave uglavnom na teritoriji Republike Srpske – Banja Luka, Doboj, Šamac i druga manja mjesta u blizini ovih gradova. Od 28.05. 2014. godine do danas je stiglo 7 velikih šlepera humanitarne pomoći iz njemačkih gradova Minhen, Frankfurt, Karlsrue i Rozenhajma.
Pomoć koju su svesrdno prikupile Srpske pravoslavne crkvene zajednice / parohije / opštine u saradnji sa građanima tog područja prikupili su oko 80 tona humanitarne pomoći koja se sastoji od hrane, vode, higijenskih paketa, odjeće, obuće, dušeka, medicinskih kreveta, hrane i higijene za bebe, pelena za bebe i odrasle, peškira, deka i posteljine.
Do 16.06.2014. godine podjelili smo 11795 paketa različite humanitarne pomoći. O svakom podjeljenom paketu posjedujemo evidenciju kome je otišao.

Humanitarna pomoć se prikuplja i dalje, a djeliće se u najugroženija područja naše zemlje.

GALERIJA FOTOGRAFIJA SA TERENA

Završen prvi Izvještaj u sjeni o sprovedbi državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom BiH 2012-2015

18. jun 2014.
Udruženje „Nova generacija“ je tokom 2013. godine kao članica Nezavisnog monitoring tima za praćenje državne „Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015“ učestvovalo u izradi prvog Izvještaja u sjeni o sprovedbi državne Strategije za izvještajni period 2011/2012.
Izvještaj u sjeni je izrađen u sklopu projekta „Jačanje uloge organizacija civilnog društva u monitoringu državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“ koji je provodilo Udruženje VESTA Tuzla sa partnerima.

Izvještaj, sa svojim nalazima i preporukama, predstavlja značajan iskorak u domenu zaštite djece od nasilja u Bosni i Hercegovini. Formiranje Nezavisnog monitoring tima i izrada Izvještaja u sjeni, predstavlja „pionirski korak“ koji se može nazvati revolucionarnim pomakom u aktivnostima praćenja prava djeteta u Bosni i Hercegovini uopšte.

Dokumenti za preuzimanje:
Izvještaj u sjeni (.pdf, 7.7Mb)
Etički kodeks istraživanja sa djecom i o djeci u BIH (.pdf, 3.8Mb).

Pomoć ugroženima od poplava

23. maj 2014.
Udruženje „Nova generacija“ obavještava da građani i dalje mogu da donose pomoć u kancelarije na adresi Njegoševa 23, Banja Luka, a da će ista biti distribuisana u sva poplavljena područja u BiH.
Od subote 24. maja 2014. godine krećemo i sa prikupljanjem namještaja te svi oni koji mogu da pomognu na ovaj način, mogu da se obrate na telefon Udruženja Nova generacija 051 / 923 – 270 ili na službeni mail info@novageneracija.org
U ovom pravcu Udruženje je potpisalo ugovor sa Poslovnom zonom Banjaluka koja je stavila na raspolaganje centralno skladište u krugu Incela površine 1 100 m² gdje će narednih dana namještaj moći ostavljati te u skladu potreba građana, u skladu sa već napravljenim spiskovima, distribuisati na njihove adrese. Ovim putem također molimo one koji mogu da pomognu u utovaru, istovaru i prevozu da se jave na navedene kontakte!

Ako možete donirati novac, instrukcije za uplatu nalaze se na našoj web stranici.

Pozivamo vas da zajedno napravimo naredne korake i pomognemo u stvaranju života dostojnog ČOVJEKU!

Zahvalnica

22. maj 2014.
U zadnjih 10 dana Udruženje "Nova generacija" je uz veliku pomoć podijelila preko 3000 paketa hrane, higijenskih sredstava, deka, obuće, odjeće, posteljine i sl. Sve ovo radimo uz pomoć mnogih ljudi donatora – građana, privatnih kompanija, lokalnih organizacija, organizacija iz drugih gradova i država.
Željeli bi se zahvaliti svim ljudima koju su volontirali za naše Udruženje po cijeli dan i noć. Dobili smo mnogo lijepih riječi sa terena o ljudima koji su pomagali u čišćenju kuća i dvorišta ljudi zahvaćenih poplavom. Oni su bili veoma vrijedni i ljubazni. Takođe zahvalili bismo se onima koji su prikupljali pozive o potrebama ljudi koji su zahvaćeni poplavom, razvrstavali njihove potrebe i pravili odgovarajuće pakete. Zahvalni smo i onima koji su obavljali administrativne poslove – prikupljanje novca, donacija iz velikih marketa, onima koji su pakete pomoći dostavljali sa svojim autima ovih dana, kao i svim drugim ljudima koji su svoje slobodno vrijeme iskoristili kako bi nam pomogli u svim našim aktivnostima tokom ovih dana.
Veoma smo ponosni na naše volontere i saradnike, jer bez njih sve ovo bilo bi nemoguće. Hvala vam što ste bili tu za nas.

GALERIJA FOTOGRAFIJA SA TERENA

Apel za pomoć nastradalima od poplava

19. maj 2014.
Bosna i Hercegovina je zahvaćena nevjerovatnom poplavom, do sada nevićenom na našim prostorima. Katastrofa koja nas je zadesila nanijela je štete velikih razmjera, naši građani su gladni, žedni, bez osnovnih sredstava za život. Udruženje "Nova generacija" u skladu sa svojim kapacitetima pomaže u prikupljanju i distribuciji hrane i vode, higijenskih sredstava, deka, odjeće, obuće, opreme i hrane za bebe, sredstava za čišćenje i drugih sredstava. Naši zaposleni uz pomoć volontera i podršku Centra za socijalni rad Banja Luka direktno na teren odnose pakete ugroženim građanima.
Do sada smo podijelili preko 1000 paketa pomoći u najugroženijim područjima grada Banja Luka, u Čelincu i šire. Nastavljamo da prikupljamo pomoć koju svesrdno doniraju građani pojedinci, grupe građana, nevladine organizacije, poljoprivredni subjekti. Sve više se javlja zainteresovanih koji su voljni da pruže svoju pomoć u bilo kom obliku (materijalna sredstva, pomoć pri spremanju i čišćenju i sl.) Pozivamo sve ljude u zemlji i inostranstvu da podrže našu akciju prikupljanja pomoći za ugroženo stanovništvo.

Više informacija možete dobiti na tel. +387 51 923 270, e-mail: info@novageneracija.org, te na našoj FB stranici UG "Nova generacija"

Međunarodni dan djece uključene u život i rad na ulici - 12. April

14. april 2014.
Međunarodni dan djece uključene u život i rad na ulici, 12. april, ustanovljen je 2011. godine od strane Konzorcijuma za djecu, vodeće međunarodne mreže posvećene ostvarivanju prava djece uključene u život i rad na ulici širom svijeta.

Povodom ovog dana Udruženje Nova generacija je u Hotel Bosna u Banjaluci organizovalo jednodnevni seminar o problemima eksploatacje djece - učesnici seminara bili su stručno osoblje iz osnovnih i srednjih škola (socijalni radnici, pedagozi, psiholozi), predstavnici centara za socijani rad, a predavači predstavnik Centra za socijalni rad Banja Luka – socijalni radnik Bojan Arula, iz Ministarstva Unutrašnjih poslova RS - inspector Dražan Bojić i iz Udruženja Nova generacija – psiholog Dario Lipovac.

Udruženje Nova generacija je ovim seminarom željelo da skrene pažnju na problem eksploatacije djece, psihološke posljedice eksploatacije djece, uzrocima koji do toga dovode, te ko su obično djeca u riziku da postanu vrbovana i dalje eksploatisana.
Pored seminara, psiholog Dario Lipovac gostovao je u emisiji "U fokusu" na televiziji Republike Srpske koja je takođe bila posvećena 12. aprilu, a imala je za cilj da aktuelizuje problem eksploatacije i trgovine djecom.

Sajam "Svojim rukama ka rješenju"

13. april 2014.
U subotu, 12.04.2014. godine, u Domu omladine, održan je sajam kojim je obilježen završetak projekta “Svojim rukama ka rešenju”, a koji je finansijski podržala Fondacije Mozaik, u sklopu programa All Inclusive, koji finansira Fondacija Light for the World iz Austrije i Austrijska razvojna agencija.

Cilj ovog projekta je bio da 40 mladih, uzrasta od 15 do 30 godina, prođu edukaciju iz jedne od 8 praktičnih zanatskih veština i na taj način se poveća mogućnost za njihovo osamostaljivanje i zapošljavanje. Obuke koje su mladi prošli su: obuka varenja, obuka moleraja, osnovni šnajderski kurs, obuka nadogradnje gel-noktiju, osnove permakulturnog uzgoja voća i povrća, pravljenje solarnih igračaka, obuka popravke bicikala i obuka iz decoupage tehnike i slikanja na staklu.

Ovim sajmom smo pokazali javnosti šta su mladi napravili tokom ovog projekta i šta su naučili. U tu svrhu su bile prezentovane i fotografije rada na obukama i predmeti koje su mladi tokom obuka napravili i koje su prodavali na sajmu. Pored toga, građani su imali priliku da upoznaju mlade ljude koji su prošli obuke kao i način kako ih mogu angažovati u budućnosti za poslove za koje su se mladi tokom projekta obučili.

Nova generacija - Sekretarijat Regionalne mreže za djecu uključenu u život i rad na ulici

01. april 2014.
Regionalna mreža za djecu uključenu u život i rad na ulici (Regionalna mreža) formirana je u junu 2010. godine. Formirale su je nevladine organizacije i vladine institucije iz Bosne i Hercegovine i Srbije, koje promovišu i zagovaraju ostvarivanje prava djece i mladih uključenih u život i rad na ulici, kao i unapređivanje kvaliteta života i participacije sve djece i svih mladih u društvu.
Jedan od osnivača Regionalne mreža za djecu uključenu u život i rad na ulici je i Udruženje "Nova generacija" koje je ove godine u aprilu preuzelo vođenje Sekretarijata Regionalne mreže. Vođenje Sekretarijata podrazumjeva: zakazivanje i organizovanje i realizaciju sastanaka svih organa i tijela Regionalne mreže, razmjenu informacija, izvještavanje – ka Regionalnoj mreži i ka drugim zainteresovanim stranama, promociju rada Regionalne mreže i podršku u radu Radnim grupama i druge aktivnosti koje promovišu vrijednosti i principe Regionalne mreže.

Više o radu regionalne mreže možete pročitati ovdje.

Plavi telefon produžava radno vrijeme

05. mart 2014.
Plavi telefon produžava rad za dva sata, što znači da će raditi svakim radnim danom od 10 do 16 časova.
Uvidjeviši da je tokom prošle godine Plavi telefon imao veliki broj propuštenih poziva - preko 270, shvatili smo da je neophodno produženje radnog vremena kako bismo duže bili na raspolaganju djeci i mladima. Dugoročni cilj nam je da Plavi telefon radi 24 sata, 7 dana u nedelji, a ovo je prvi korak ka tome.
Na telefonu trenutno volontira 23 volontera, studenti psihologije, socijalnog rada i pedagogije, koji su prošli obuku za rad na ovom projektu u trajanju od 30 sati.
Broj telefona je 080 05 03 05, a svaki poziv je besplatan i anoniman.

Godina dana od kad je počeo sa radom Plavi telefon – besplatna i anonimna savjetodavna linija za djecu

20. februar 2014.
18. februara 2014.godine, je puna godina dana od početka rada Plavog telefona – besplatne i anonimne savjetodavne linije za djecu. Za prethodnu godinu dana Plavi telefon je primio 355 poziva. Broj propuštenih poziva, odnosno poziva van radnog vremena iznosi 265 što nam govori da je preko 600 poziva upućeno ka Plavom telefonu. Ovo predstavlja zabrinjavajući broj te nam ukazuje na važnost postojanja ovakve vrste usluge namjenjene djeci.
U podjednakoj meri su zvali i djeca i odrasli. Trećina poziva se odnosila na konkretan problem koji su pozivaoci imali i na zajedničko usmjerenje da se do potencijalnog rješenja dođe. U ove pozive ubrajamo i pozive prijave nasilja kojih je bilo i od strane odraslih i od strane djece. Bilo je slučajeva seksualne eksploatacije, fizičkog i psihičkog te vršnjačkog nasilja. Svi ovi pozivi nam ponovo potvrđuju da je nasilje nad djecom prisutno oko nas u velikoj mjeri i da je neophodno da se o tome priča i da se paralelno radi na suzbijanju nasilja i podršci djeci u tim situacijama.
Veliki broj poziva su bili od strane djece koji su testirali i proveravali ko je na liniji i kako će odreagovati ako budu provocirali. Ovi pozivi su nam takođe važni jer nam pokazuju da sve veći broj djece prepoznaje liniju i da kao što se više puta dogodilo, da će ponovo nazvati ako i kad budu imali problem.
Pozivaoci zovu i da se informišu u vezi različitih procedura, rada telefona, određenih institucija i udruženja i da dobiju informaciju kome da se obrate oko problema koji imaju. Plavi telefon je prvenstveno linija namenjena za podršku djeci koja su žrtve i svjedoci nasilja, ali je linija i koja je otvorena za probleme koje djeca imaju a koji se ne tiču nasilja. Djeca su i prepoznala Plavi telefon kao savetodavnu liniju u širem smislu, te će se u tom pravcu linija i razvijati.
Mi smo veoma zadovoljni dosadašnjim rezultatima budući da smo imali jako malu ili skoro nikakvu podršku donatora u ovom procesu te većinu aktivnosti finansiramo iz vlastitog budžeta. Smatramo da je već dosta djece i mladih čulo za postojanje linije i drago nam je da su se osnažili da zovu i da traže savjet za probleme koje imaju. Svakim danom se trudimo da opravdamo njihovo povjerenje i da ne posustajemo u nastojanju da budemo bolji i da pružamo što kvalitetniju uslugu. U planu nam je da više pažnje posvetimo promociji i upoznavanju djece sa postojanjem linije kao i njenom ulogom u procesu odrastanja i sazrijevanja.
Trenutno na telefonu dežura 8 volontera, dok 18 njih prolazi obuku. Svi volonteri koji rade na Plavom telefonu su studenti i studentice psihologije, pedagogije ili socijalnog rada. Volonteri prolaze detaljnu obuku koja se sastoji od 12 sati edukacije o osnovama savjetodavnog rada na telefonu i 18 časova treninga asertivne komunikacije.
Od marta meseca Plavi telefon će produžiti radno vreme za dva sata, te će raditi od 10 do 16 časova svakim radnim danom, a planiramo da do kraja ove godine omogućimo i e- mail savetovanje. Nadamo se da ćemo uspeti da ostvarimo sve planove kako bismo djeci bili na raspolaganju u što većoj meri i kako bi imala mogućnost da izaberu na koji način da se izraze, pisano ili putem razgovora.

Školica za roditelje

6. februar 2014.
Udruženje Nova generacija trenutno održava treću po redu edukaciju za roditelje. Školica za roditelje ili kako vaspitati dijete u savremenom dobu, predstavlja desetočasovnu edukaciju roditelja. Kao Udruženje koje se bavi zaštitom prava djece smatramo da je važno pričati sa roditeljima o načinima vaspitanja kako bismo roditeljima pomogli u najzahtjevnijem poslu, vaspitavanju djece. Edukacija obuhvata teme konstruktivnog upućivanja pohvala i kritika, učenje praktičnih metoda postavljanja ciljeva djeci i u kojim situacijama i na koji način kažnjavati djecu. Edukacijom je obuhvaćeno i identifikovanje vaspitnih stilova koje roditelji sprovode, kao i upoznavanje sa vaspitnim stilovima koji negativno djeluju na socio-emotivni razvoj djeteta kako bi se usmjerili na konstruktivne metode vaspitanja i disciplinovanja djece. Do sada je trideset roditelja bilo uključeno u edukaciju, a planiramo da nastavimo sa održavanjem edukacije i tokom narednog perioda. Edukaciju vodi Snežana Jondža, psiholog, praktičar transakcione analize i trener asertivne komunikacije, koja u Udruženju radi kao koordinatorica rada Plavog telefona.

Projekat "Svojim rukama ka rješenju"

17. decembar 2013.
Udruženje „Nova generacija“ je dobila podršku Fondacije MOZAIK za realizovanje projekta „Svojim rukama ka rješenju“ te će od januara početi sa realizacijom projektnih aktivnosti. Projekat će trajati do sredine aprila. Cilj projekta je da mladima koji nemaju srednje obrazovanje ili imaju nekonkurentno zanimanje na tržištu rada omogućimo adekvatno obučavanje u zanatskim vještinama sa kojima će moćiobezbjediti veći stepen samostalnosti. 40 mladih iz ugroženih porodica ( mladi iz DNevnog centra za djecu i sa evidencije JU Centra za socijalni rad BAnjaluka ) te djeca iz JU Dječijeg doma "Rada Vranješević" će imati priliku da prođu neku od obuka (osnovni kurs varenja, moleraja, kurs nadogradnje noktiju,osnovni kurs popravke bicikala, kurs o osnovama uzgoja voća i povrća u staklenicima, šnajderski kurs, kurs izrade solarnih igračaka i kreativne radionace na kojima će se učiti slikanje na staklu i decoupage tehnika) u skladu sa njihovim interesovanjima.
U akcijama prikupljanja materijala za rad na kursevima nadamo se da će se i građani odazvati i uključiti i da će naknadno angažovati ove mlade ljude na poslovima za koje budu osposobljeni navedenim kursevima te im na taj način pomoći da se osjete korisnim i vrijednim članovima našeg društva.

Partneri na ovom projektu su nam JU Centar za socijalni rad Banjaluka, JU Dječiji dom Rada Vranješević, Udruženje Zdravo da ste, Centar za zaštitu životne sredine i UG Bez granica.

Učešće u projektu All inclusive

29. oktobar 2013.
Udruženje “Nova generacija” je na osnovu aplikacije primljeno za učešće u All inclusive programu fondacije Mozaik u kojem učestvuje 10 odabranih organizacija iz BiH. U okviru ovog programa članovi Udruženja prošli su testiranje koje je održano u Sarajevu 05.10.2013. godine, čime je Udruženje dobilo mogućnost da u naredne dvije godine učestvuje u 10 edukacija u cilju osnaživanja kapaciteta članova udruženja i udruženja u cjelini. Tokom naredne dvije godine Udruženje će imati mogućnost da aplicira sa dva projekta koja će za cilj imati rad na nekom konkretnom problemu u zajednici, uz uključivanje što većeg broja ljudi iz zajednice u aktivnosti. Do sada su u okviru programa All inclusive članovi Udruženja učestvovali na dva treninga, "Obrazovanje za društvenu pravdu" i "Upravljanje projektnim ciklusom ", a ostali treninzi se očekuju u narednom periodu.

Obilježen 18. Oktobar, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

21. oktobar 2013.
Udruženje Nova generacija je, u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i njemačkom vladinom organizacijom GIZ, prigodnim aktivnostima u Banjaluci obilježilo 18. oktobar – Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. U cilju podizanja svijesti javnosti o ovom problemu u Parku Petar Kočić održana je radionica za djecu na kojoj su djeca crtala i pisala poruke mira i ljubavi na balonima punjenim helijumom, a zatim su baloni simbolično u 11.55 časova pušteni u vazduh.
Istovremeno, u Staklencu je bila postavljena izložba likovnih radova srednjoškolaca Tehnološke škole iz Banjaluke na temu trgovine ljudima, te brojni članci o ovoj temi i slučajevima trgovine ljudima sa područja BiH. Posjetioci su dobili i promo materijal na ovu temu, a kroz razgovore sa “živim knjigama” i “živu biblioteku” su imali priliku da se upoznaju sa institucijama koje se bave rješavanjem ovog problema i njihovim nadležnostima.
Takođe, u Staklencu je bila postavljena i prodajna izložba radova srednjoškolaca i djece iz Dnevnog centra za djecu (nakit, oslikano staklo, decoupage) koja je imala humanitarni karakter. Sve aktivnosti bile su posjećene od strane brojnih predstavnika institucija i medija, ali i građana zainteresovanih za temu borbe protiv trgovine ljudima. Svima koji su pomogli u organizaciji ovih aktivnostima su uručene zahvalnice.

Ombudsman BiH posjetio Dnevni centar za djecu

11. oktobar 2013.
Udruženje „Nova generacija“ i Dnevni centar za djecu je u četvrtak 10.10.2013. godine, povodom sedmice djeteta, posjetio Ombudsman za ljudska prava BiH Ljubomir Sandić sa svojim saradnicima. Predstavnici institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH su u Dnevnom centru održali radionicu sa djecom na temu „Dječija prava“, nakon čega su razgovarali sa osobljem Dnevnog centra o načinu rada sa djecom i uopšte o načinu rada Udruženja. Posjetioci su donijeli poklone u vidu paketa higijene za Dnevni centar za djecu.

Obilježena manifestacija "Prijatelj djece"

04. oktobar 2013.
U Domu omladine u Banjaluci po treći put je održana manifestacija "Prijatelj djece", sa ciljem dodjele zahvalnica donatorima/donatorkama i volonterima/volonterkama Udruženja za njihovu podršku aktivnostima Udruženja u proteklih godinu dana. Od posljednje manifestacije, održane u oktobru 2012. godine, Udruženje je dobilo podršku od ukupno 59 donatora/donatorki i 77 volontera/volonterki.
Ove godine su program u potpunosti realizovali mališani iz Dnevnog centra za djecu, koji su na taj način htjeli da se zahvale našim donatorima/donatorkama i volonterima/volonterkama. Djeca su u okviru manifestacije izvela prigodan zabavni program, a organizovana je i izložba ručnih radova djece iz Dnevnog centra. Ova manifestacija je, kao i prethodne dvije, održana u sklopu obilježavanja nedjelje djeteta.

Posjeta predstavnika CHILD HELPLINE INTERNATIONAL (CHI)

26. septembar 2013.
Udruženje “Nova generacija” posjetile su Jane Hannon i Catalina Florea, predstavnice Child Helpline International (CHI), globalne mreže koja okuplja 173 linije za podršku djeci iz 142 zemlje. CHI je mreža čije su članice organizacije koje pružaju uslugu savjetodavne linije za pomoć djeci, a cilj njihove posjete bio je da steknu uvid u rad Plavog telefona, besplatne savjetodavne linije za djecu Udruženja “Nova generacija”, kako bi se procijenila mogućnost ulaska Udruženja u članstvo ove mreže. Na sastanku koji je održan u prostorijama Plavog telefona u Udruženju predstavnice CHI i Udruženja razmijenile su informacije o Plavom telefonu i CHI, kao mreži koja povezuje savjetodavne i SOS linije za djecu širom svijeta. Nadamo se da će u narednom periodu saradnja sa CHI biti intenzivirana i da će Udruženje uskoro postati član ove mreže.

Učešće u LYRA projektu

19. avgust 2013.
Nova Generacija je od jula 2013. uključena u LYRA (Young Roma in Action) projekat koji implementira Save the Children. Cilj LYRA projekta je osnaživanje mladih Roma da kroz istraživanje, identifikuju ključna pitanja koja treba da budu razmotrena u njihovim lokalnim zajednicama, sa ciljem ublažavanja diskriminacije Roma i razvijanja načina koji bi doveli do pozitivne promjene. Pored toga cilj je povećanje učešća mladih Roma u civilnom društvu kako bi se glas mladih romskih lidera čuo i kako bi se uzeo u obzir u oblikovanju nacionalne politike koji se odnose na socijalnu isključenost i diskriminaciju nad Romima u Zapadnom Balkanu.
Projektom je planirano da mladi u Bosni i Hercegovini u 5 gradova zasebno, urade akciona istraživanja u Romskim zajednicama svog grada i pošto ustanove glavne probleme zajednice napišu projekte kako bi pokušali riješiti neki od tih problema. U Banja Luci istraživanje će sprovesti volonteri Nove Generacije zajedno sa mladima iz udruženja "Veseli brijeg". Nakon istraživanja ovaj tim će zajedno pisati projekte kako bi pokušali da riješe neki od problema zajednice Veselog brijega. Save the Children je omogućio edukacije mladih za ovaj projekat i kontinuirano supervizira i podržava rad mladih.

Istraživanje na temu prosjačenja

18. avgust 2013.
U periodu od 01.07. do 31.07. 2013. godine Udruženje „Nova generacija“ realizovalo je istraživanje na temu prosjačenja i drugih uličnih poslova koja obavljaju maloljetna lica na području grada Banja Luka. Istraživanje je podrazumijevalo terenski rad u skladu sa podacima i informacijama do kojih je Udruženje došlo tokom svog rada u ovoj oblasti. Cilj ovog istraživanja je bio da se kroz metodu upitnika prikupi što veći broj podataka kako bi se dobila približna brojka djece koja su uključena u rad na ulici na bilo koji način. Istraživanje je obuhvatilo pet gradova na području Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Mostar, Tuzla, Zenica i Banjaluka), a podržano je od strane UNICEF-a.

Još jedna potvrda dobrog rada

01. juli 2013.
Udruženje "Nova generacija" je 27. juna 2013. godine u Beču učestvovalo na četvrtoj ceremoniji dodjele Nagrade ERSTE Fondacije za društvenu integraciju. Od oko 2000 projekata koji su stigli na adresu ERSTE fondacije iz 13 zemalja, Udruženje Nova generacija je ušlo u 35 najboljih projekata u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi, i to za projekat Dnevni centar za djecu ulice. Udruženje je osvojilo 16.000 eura, kao i podršku konsultanta u odnosima s javnošću tokom dvije godine, a postaće i članica Akademije nevladinih organizacija ERSTE Fondacije.
Takođe, u naredne dvije godine kao nagrađena organizacija Udruženje će imati priliku sudjelovati u nizu edukativnih programa, obuka i radionica kako bi ojačalo svoje kapacitete. U tim aktivnostima Udruženje se sudjelovati zajedno sa 136 organizacija iz zemalja CIE, ovogodišnjih finalista konkursa.

Sajam socijalnih usluga

19. jun 2013.
JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka u saradnji sa organizacijama koje pružaju socijalne usluge na teritoriji Grada Banjaluka, organizovao je u Domu omladine 18.06.2013. godine Sajam socijalnih usluga.
Cilj organizovanja Sajma je da se posjetioci i svi zainteresovani upoznaju sa socijalnim uslugama koje su trenutno dostupne našim sugrađanima, sa načinom organizovanja usluga i sa radom organizacija koje pružaju socijalne usluge, te da grad Banjaluku predstavimo kao primjer dobre prakse kada je u pitanju obezbjeđivanje socijalnih usluga za one korisnike koji imaju potrebu za njima.
Socijalne usluge se pojavljuju kao mjera za ostvarenje pristupa socijalnoj zaštiti i omogućavanju socijalne uključenosti. Usluge u socijalnoj zaštiti sastoje se od aktivnosti i dobara koje se pružaju korisnicima kako bi se poboljšao kvalitet njihovog života, omogućilo zadovoljavanje potreba, otklonili ili ublažili rizici, nedostaci ili neprihvatljivo društveno ponašanje, te maksimizirao razvoj potencijala za život u zajednici.
Jedan od učesnika sajma je bilo i Udruženje Nova generacija koje je predstavilo rad Prihvatne stanice za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenju, Dnevni centar za djecu u riziku, Plavi telefon, Mobilni tim za hitne intervencije i Sigurnu kuću za djecu.

Početak realizacije projekta "Maslačak"

05. jun 2013.
Udruženje „Nova generacija“ u okviru aktivnosti prevencije i pomoći žrtvama i potencijalnim žrtvama nasilja i trgovine ljudima koje se sprovode u Sigurnoj kući za djecu (Dječija kuća-sigurno mjesto) počinje sa realizacijom projekta „Maslačak“. Ovaj projekat je usmjeren na detraumatizaciju, emotivnu podršku i adekvatnu socijalnu inkluziju djece zbrinute u sigurnoj kući, ali i na preventivno djelovanje na javnost i stručnjake. Projektne aktivnosti podrazumijevaju psihološke i kreativne radionice u sigurnoj kući, ali i informativni i edukativni rad sa profesionalcima koji rade u školama, kao i podjelu promotivnog materijala o ovoj temi široj javnosti. Projekat je podržala Ambasada Sjedinjenih američkih država u BiH i aktivnosti će se sprovoditi u periodu od 10 mjeseci.

Otvaranje Sigurne kuće za djecu

31. maj 2013.
Udruženje Nova generacija 01.06.2013. godine otvara Sigurnu kuću za djecu pod nazivom “Dječija kuća - sigurno mjesto” i namjenjena je za djecu žrtve nasilja i eksploatacije. Ovo je prva sigurna kuća namjenjena isključivo za djecu. U sigurnoj kući rade obučeni psiholozi, socijalni radnici i vaspitači, a kapacitet je 14 ležajeva. Smještajem djece žrtava nasilja i ekspolatacije u sigurnu kuću, sprovodi se zaštitna mjera kako bi se žrtva fizički i psihički zaštitila od počinioca nasilja i/ili eksploatatora odnosno da bi se djetetu pružila zaštita života, tjelesnog integriteta i duševnog zdravlja te spriječilo daljnje zlostavljanje i zloupotreba.
U toku pružanja ove usluge uspostavljena je saradnja sa Centrom za socijalni rad Banjaluka. Budući da će djeca koja se smještaju biti i iz drugih opština u RS pa i u BiH, ostvarićemo partnerstvo i saradnju i sa drugim centrima za socijalni rad.
Pored toga, ostvarena je saradnja i sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, te Ministarstvom sigurnosti BiH.

Akcija prikupljanja garderobe

25. april 2013.
Od 16. do 25. aprila 2013. godine u Tehničkoj školi Banja Luka trajala je akcija prikupljanja garderobe za djecu iz Dnevnog centra za djecu, organizovana od strane učenika i zaposlenika ove srednje škole. Prikupljen je veliki broj hlača, majica, džempera, jakni i drugih odjevnih predmeta, te obuće i isti su u vidu donacije uručeni predstavnicima Udruženja „Nova generacija“.
Ovom akcijom Tehnička škola Banjaluka se priključila humanitarnoj akciji Udruženja “Nova generacija” – „Kad malo znači mnogo“, koja je zamišljena kao kontinuirana akcija, a ima za cilj pomoć djeci koja su korisnici usluga Dnevnog centra.

Obilježavanje 12. aprila – „Međunarodnog dana djece ulice“

12. april 2013.
Konzorcij za djecu, vodeća međunarodna mreža posvećena poštovanju prava djece širom svijeta ustanovila je 2011. godine obilježavanje 12-og aprila, Međunarodnog dana djece ulice. Konzorcijum ove godine vodi svjetsku Kampanju za potpisivanje peticije kojom traže od UN da priznaju Međunarodni dan djece ulice.
U duhu toga Međunarodni dan djece ulice po prvi puta obilježila je i Regionalna mreža za djecu uključenu u život i rad na ulici koju čine organizacije i institucije iz sedam gradova Bosne i Hercegovine i Srbije („Zemlja djece“ Tuzla, „Centar za integraciju mladih“ Beograd, KJU Disciplinski centar za maloljetnike Sarajevo, „Altruist“ Mostar, „Nova generacija“ Banja Luka, Ekumenska humanitarna organizacija Novi Sad i „Medica“ Zenica).
Udruženje Nova generacija je u saradnji sa JU „Centar za socijalni rad“ Banjaluka 12.04.2013. godine u Parku Mladen Stojanović u Banjaluci obilježilo Međunarodni dan djece ulice kroz organizovano druženje i brojne aktivnosti mališana korisnika usluga Dnevnog centra za djecu, a organizovano je i potpisivanje peticije koja će biti proslijeđena UN-u. Ovom događaju su prisustvovali brojni građani, mediji, predstavnici vladinih institucija i ustanova, pridruživši nam se na taj način u globalnoj kampanji protiv dječijeg rada, zanemarivanja, eksplatacije i trgovine djecom.

Dobijanje akreditacije za program EU :: Mladi u akciji

11. april 2013.
Udruženje „Nova generacija“ već duže vrijeme u svom radu angažuje volontere raznih profila. Udruženje je prepoznalo da volonteri imaju veoma važnu ulogu u dobrobiti i napretku u industrijalizovanim zemljama, zemljama u razvoju te u lokalnim razvojnim programima, i zbog toga se trudimo da svoj rad usmjerimo i na ovu populaciju.
U cilju unaprijeđenja ovog vida rada, Udruženje je apliciralo prema Evropskom volonterskom servisu u okviru programa EU – Mladi u akciji. Kao odgovor na aplikaciju, 11.04.2013. godine Udruženje je dobilo akreditaciju od strane ovog servisa za slanje i prijem volontera, u programu razmjene volontera u Evropi. U narednom periodu planiramo izvršiti pripreme za prijem i angažovanje dva volontera iz inostranstva u našoj organizaciji.

Potpisan Protokol o međusobnoj saradnji

05. mart 2013.
U organizaciji Fondacije „Udružene žene“ Banja Luka, predstavnici Udruženja „Nova generacija“ su u proteklom periodu učestvovali u aktivnostima radne grupe za izradu Protokola o međusobnoj saradnji institucija i nevladinih organizacija Regije Banja Luka u pružanju podrške maloljetnim žrtvama rodno zasnovanog nasilja.
Navedeni Protokol je svečano potpisan u ponedjeljak, 04.03.2013. godine, a pored “Nove generacije” i “Udruženih žena” protokol su potpisali i Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Ministarstvo pravde RS (Centar za besplatnu pravnu pomoć Vlade Republike Srpske), Ministarstvo prosvjete i kulture RS, JU „Centar za socijalni rad” Banja Luka, Centar za mentalno zdravlje Banja Luka, Psihijatrijska klinika Banja Luka, Gender centar vlade RS, Okružno tužilaštvo Banja Luka te Osnovni i Okružni sud Banja Luka.
Na ovaj način smo definisali odgovornosti, načine postupanja i saradnju navedenih institucija i organizacija u pružanju podrške maloljetnim žrtvama rodno zasnovanog nasilja, što će znatno olakšati zajednički rad u ovoj oblasti.

Plavi telefon - savjetodavna linija za prijavu nasilja nad djecom

05. februar 2013.
Udruženje Nova generacija od 18. februara 2013. godine pokreće besplatnu savjetodavnu liniju za djecu pod nazivom Plavi telefon koji će za početak biti aktivan četiri sata dnevno u terminu od 11.00 – 15.00 časova svaki radni dan. Na telefonu će biti aktivni edukovani volonteri/ke Udruženja Nova generacija, studenti i studentice odsjeka za socijalni rad i psihologiju.

Cilj uspostavljanja ovakve vrste linije jeste pružanje djeci savjeta i podrške u teškim i kriznim situacijama, a posebno u slučajevima nasilja i ekploatacije. Ovdje će djeca također dobiti i informaciju od koga još mogu da traže pomoć i kojim institucijama se mogu obratiti. Telefon je za početak namjenjen za djecu i mlade koji su pozivaoci iz fiksne i mobilne M:TEL-ove mreže, a ambicija nam je da djeluje i na području čitave Republike Srpske pa onda i Bosne i Hercegovine. Područje djelovanja će se širiti u skladu sa mogućnosti finansiranja Plavog telefona čiji se troškovi trenutno pokrivaju iz budžeta Udruženja, a sredstva za edukaciju smo dobili od Ministarstva porodice, omladine i sporta RS.

Broj besplatnog telefona je 080 05 03 05

Škola glume za djecu (od 9 do 14 godina)

05. februar 2013.
Želite li da budete kreativni, inspirativni, aktivni i intrigantni mladi stvaraoci? Vjerujete li u svoj talenat, samopouzdanje, vještinu i snalažljivost? Umijete li lijepo da kazujete stihove? Krijete li u sebi glumca?
Škola glume za djecu (od 9 do 14 godina) otkriće vaš talenat, izgraditi vaše samopouzdanje, pobuditi vašu kreaciju. Ako ste i mislili da znate kazivati stihove ili da ste umiješan glumac, ipak dođite, uvjerite se da možete i bolje i više!

Školu glume vodi Dragiša Ilisić, profesor srpskog jezika i književnosti sa iskustvom u režiranju i pisanju tekstova za pozorišno izvođenje.

Radionice "NIKO KAO JA"

31. januar 2013.
Program psiholoških radionica za adolescente „Niko kao ja“ usmjeren je na preventivno djelovanje u smislu prevazilaženja emotivnih razvojnih problema ovog stadijuma odrastanja. Namijenjen je djeci starosne dobi od 12 do 15 godina. Teme radionica su fokusirane na univerzalne probleme adolescenata, a odnose se uglavnom na formiranje slike o sebi i komunikaciju sa drugim osobama (roditeljima, nastavnicima, vršnjacima, osobama suprotnog pola). Osnovni metod rada je psihološka radionica, što znači rad u maloj grupi koja broji 10-12 adolescenata. Više o radionicama...

Savjetodavna linija za djecu

27. januar 2013.
Udruženje Nova generacija je 25. i 26. januara 2013. godine održala dvodnevni trening za volontere i volonterke koji/e će biti aktivni na dječijoj savjetodavnoj liniji. Trening su držale edukatorice iz Udruge Hrabri telefon iz Zagreba koje imaju višegodišnje iskustvu u ovoj oblasti, a uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta RS. Riječ je o dječijem telefonu koji će biti besplatan a namjenjen je za djecu žrtve i svjedoke nasilja i eksploatacije. Od 18. februara ova usluga će biti aktivna, a na telefonu će raditi studenti i studentice socijalnog rada i psihologije.

Nova generacija član tima za praćenje državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom

14. decembar 2012.
Udruženje Nova generacija je odabrana za člana nezavisnog monitoring tima (NMT) za praćenje državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom 2012.-2015. U ovom timu se nalazi još pet organizacija iz Bosne i Hercegovine. To su: SOS Dječija sela BiH, Centar za prava djeteta Konjic, Zemlja djece, Otaharin i Hope and Homes for Children. Sve organizacije članice NMT-a usvojile su i djeluju u skladu sa Politikom zaštite djece i svojim programima su direktno ili indirektno orjentisane na prevenciju i zaštitu djece od nasilja. Sve imaju značajne kontakte i razvijenu saradnju sa srodnim organizacijama i servisima koje se problematikom nasilja nad djecom bave u lokalnim zajednicama u kojima djeluju, ali i na relevantnim kantonalnim/ entitetskim, kao i državnom nivou.

Obilježen Dan ljudskih prava

10. decembar 2012.
Grad Banjaluka je povodom obilježavanja Međunardnog dana ljudskih prava 10. decembra organizovao aktivnosti u Domu omladine gdje su se kroz ples, igru i pjesmu predstavile brojne osnovne i srednje škole, te pojedine nevladine organizacije. Djeca iz Dnevnog centra za djecu ulice su također uzela učešće te su odpjevali pjesmu „Ne rugaj se“ koja je nezvanična himna marginalizovanih grupa. Također, Udruženje je izložilo i svoj štand sa radovima djece iz Dnevnog centra gdje su mogli da se vide oslikani predmeti od stakla, nakit koji su radila djeca te novogodišnje čestitke.

Obilježen Dan volontera

05. decembar 2012.
Udruženje Nova generacija je obilježila Dan volontera kroz niz aktivnosti. Predstavili smo se na Živoj biblioteci u organizaciji Zdravo da ste, na sajmu volontiranja u organizaciji Omladinskog komunikativnog centra Banjaluka na kojem smo organizovali radionicu pod nazivom „Piši srcem za dobre ljude“. Na ovoj radionici su svi volonteri mogli da popune kratki upitnik i da na taj način iz svog iskustva iznesu vrednosti volonterskog angažmana te svoj doprinosi lokalnoj zajednici koji će se objediniti u jednoj brošuri. Cilj štampanja brošure ja da animira što veći broj ljudi da se uključe u volontiranje. Također smo organizovali i prezentaciju naših volonterskih aktivnosti na Fakultetu političkih nauka – odsjek za socijalni rad i Filozofskom fakultetu – odsjek psihologija što je povećalo broj prijavljenih volontera/ki u Udruženju.

Aktivnosti u novembru

21. novembar 2012.
Udruženje "Nova generacija" je 20. novembra obilježila Međunarodni dan djeteta, te organizovala niz aktivnosti kao što su: Međunarodna konferencija o dobrovoljnom socijalnom radu - značaj volonterizma, Manifestacija "Stariji brat, starija sestra" povodom obilježavanja 10 godina projekta, te humanitarni koncert Gradskog tamburaškog orkestra i Tamburaškog benda U.D.E.S. u Banskom dvoru.
Pored toga, a povodom završetka projekta "Osposobljavanje za samostalan život", u Mercator centru Banjaluka organizovana je humanitarna prodajna izložba na kojoj su bili izloženi nakit i oslikano staklo djece koja su kroz ovaj projekat istakli svoju kreativnu stranu, te uživali u zajedničkom radu i druženju.

Humanitarni koncert: Tamburaši za udruženje "Nova generacija"

14. novembar 2012.
Udruženje "Nova generacija" uz pomoć Gradskog tamburaškog orkestra i Tamburaškog benda U.D.E.S. organizuje humanitarni koncert u Banskom dvoru 20. novembra 2012. godine, sa početkom u 20:00 časova.
Ovaj koncert se održava u okviru humanitarne akcije “Kad malo znači mnogo” koju je pokrenulo udruženje “Nova generacija” iz Banjaluke, a sa ciljem prikupljanja materijalnih i finansijskih sredstava za nesmetan rad Dnevnog centra za djecu u riziku. Sva prikupljena sredstva od ovog koncerta biće iskorištena za renoviranje dvorišta Udruženja (betoniranje prilaza, ugradnja šahtova, postavljanje ivičnjaka), renoviranje unutrašnjih prostorija (postavljanje vrata), renoviranje prostorija Sigurne kuće za djecu, te opremanje trpezarije Dnevnog centra za djecu u riziku.
Cijena karte je 5 KM, a sve informacije o kupovini i preuzimanju karata možete dobiti na broj telefona 051/923 - 270.

PODRAVKA - Prijatelj djece

31. oktobar 2012.
Kako bi učinili ugodniji boravak mališanima i olakšali uslove za rad u dnevnim centrima za djecu sa ulice, Podravka u BiH je 55 godina postojanja Podravka juha odlučila obilježiti poklanjanjem svojih proizvoda ustanovama u 5 gradova Bosne i Hercegovine. Tako su posjetili i Udruženje "Nova generacija" te uručili donaciju svojih ukusnih proizvoda i mališanima koji su korisnici usluga Dnevnog centra za djecu. Ova donacija je od velikog značaja za naš rad, kako zbog toga što će nam pomoći u obezbjeđivanju obroka za djecu korisnike/ce tako i zbog prepoznatosti našeg rada u lokalnoj zajednici.

Nova generacija postala probni član EMMAUS-a

23. oktobar 2012.
Na sastanku koji je održan u Pamploni u Španiji od 19 – 21. oktobra na regionalnom sastanku Emmaus International-a, Udruženje Nova generacija je zvanično dobilo status probnog EMMAUS člana. U skladu s tim, započeli smo planiranje narednih aktivnosti koje će biti usmjerene na borbu protiv siromaštva kroz izgradnju objekata u kojima će se pružiti mogućnost socijalnog stanovanja i rada za članove socijalno ugroženih porodica, izbjeglih i raseljenih lica.

Obilježen evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

18. oktobar 2012.
U saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA), "Nova generacija" je po drugi put obilježila evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Aktivnosti su organizovane u Domu omladine, na Trgu Krajine i u Mercator centru Banjaluka.
Premijerno su prikazani kratkometražni crtani film "Dvije male djevojčice" i spotovi muzičara Frenkie-a, koji imaju za temu prevenciju dječije pornografije, te je prezentovana nova stranica na kojoj će se moći pronaći sve informacije koje su vezane za navedenu temu.
Za naše najmlađe je organizovana likovna radionica, građanima su dijeljene promotivne brošure, a članovi Pozorišta mladih DIS su izveli predstavu o tri oblika trgovine ljudima (organizovano prosjačenje, seksualna i radna eksploatacija).

Manifestacija "Prijatelj djece"

5. oktobar 2012.
U Domu omladine u Banjaluci po drugi put je održana manifestacija "Prijatelj djece". Cilj manifestacije bio je predstavljanje donatora Udruženja kao i aktivnosti organizovanih u posljednjih godinu dana. Od posljednje manifestacije Udruženje je uspostavilo saradnju sa ukupno 71 donatorom.
Uz dodjelu zahvalnica donatorima i prezentaciju rada Udruženja, naši mališani - korisnici usluga Dnevnog centra su se predstavili sa svojim recitacijama i zajedničkom pjesmom. Organizovana je i izložba ručnih radova djece korisnika Dnevnog centra. Manifestacija je održana u sklopu obilježavanja nedjelje djeteta.

Manifestacija "Stariji brat, starija sestra"

2. oktobar 2012.
Udruženje “Nova generacija” počelo je implementaciju projekta pod nazivom "Manifestacija Stariji brat, starija sestra", podržanog od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske.
Aktivnosti će biti realizovane sa djecom iz Dječijeg doma "Rada Vranješević" koji su uključeni u projekat "Stariji brat, starija sestra", a neke od aktivnosti su odlazak u konjički klub "Paddock" u Barlovcima, odlazak na izlet u Turistički kompleks Duboka i sportske aktivnosti koje će se održati u parku dr Mladen Stojanović.
Kao završna aktivnost je Manifestacija "Obilježavanje 10 godina projekta Stariji brat, starija sestra" koja će se održati u Domu omladine 20. novembra 2012. godine.

Dnevni centar je dobio novu ogradu!

24. septembar 2012.
Udruženje „Nova generacija“ je uz pomoć World Vision-a postavilo ogradu oko prostora u kojem borave djeca korisnici usluga Dnevnog centra za djecu u riziku i Prihvatnoj stanici za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenju. Na ova način je povećana sigurnost djece koja borave u našim prostorijama, te je stvoren i prostor za nove aktivnosti. U narednom periodu, zajedno sa djecom je planirano uređenje dvorišta, oslikavanje zidova i slično.

Realizacija projekta "Osposobljavanje za samostalan život"

05. septembar 2012.
Udruženje „Nova generacija“ započelo je u septembru realizaciju projekta „Osposobljavanje za samostalan život“, u okviru Programa za poduzetnu omladinu. Projekat se realizuje uz podršku Fondacije Mozaik, Svjetske banke i Italijanske vlade, sa ciljem osposobljavanja djece i mladih u praktično primjenjivim vještinama. U projektu se realizuje kurs osnovne obuke rada na računaru, kurs-radionica izrada nakita i kurs-radionica slikanje na staklu. Polaznici su djeca i mladi, korisnici Dnevnog centra za djecu Udruženja „Nova generacija“, korisnici JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka, korisnici MDD Merhamet Banja Luka i ostalih organizacija i udruženja. Projekat traje do 05. decembra 2012. godine.

U Mercator Centru BL akcija prikupljanja školskog pribora

28. avgust 2012.
Udruženje "Nova generacija" u saradnji sa Mercatorom BL organizuje još jednu u nizu akcija sa ciljem pomoći djeci korisnicima usluga Dnevnog centra za djecu u riziku.
U sklopu već aktuelne humanitarne akcije ” Kad malo znači mnogo” pozivamo naše sugrađane da svojim doprinosom pomognu početak školske godine ovim mališanima. Do četvrtka 30. avgusta, od 17-21 čas, naši volonteri će biti u Mercator Centru kako bi mogli preuzeti donacije u vidu školskog pribora, hrane, higijene i slično, ali i odgovoriti na eventualna pitanja o radu Udruženja.
Akcijom prikupljanja školskog pribora, "Nova generacija" i Mercator BL nastavljaju dobru i uspješnu dvogodišnju saradnju. Postavljanjem humanitarnih kutija za prikupljanje novčanih donacija za potrebe Dnevnog Centra za djecu u riziku, u prodajnim objektima Mercator-a na području Banjaluke, nastoje se prikupiti sredstva za pomoć i rad Udruženja i ujedno uticati na podizanje svijesti o problemu djece u riziku. Pružanjem podrške našem Udruženju, kako u projektu „Kad malo znači mnogo“ tako i u ostalim aktivnostima koje za cilj imaju pomoć djeci, Mercator BL nastavlja dosljednost praksi koja podrazumijeva brigu za one kojima je pomoć najpotrebnija.

Posjeta EMMAUS-a "Novoj generaciji"

13. jun 2012.
Predstavnici EMMAUS Europe (Francuska) i partnerske organizacije Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS iz Klokotnice (BiH) su bili u cjelodnevnoj prijateljskoj posjeti našem Udruženju. Cilj posjete je bio detaljnije upoznavanje francuskih predstavnika organizacije sa načinom rada Udruženja te dogovor oko narednih koraka i saradnje. U septembru, "Nova generacija" treba da dobije zvaniču potvrdu o pristupanju ovoj velikoj globalnoj organizaciji kao probna članica, a u cilju zajedničke borbe protiv siromaštva. Dogovorena je i još jedna posjeta predstavnika "Nove generacije" EMMAUS zajednicama u Francuskoj, također u septembru.

Revijalna utakmica između reprezentacije beskućnika BIH i FK „Rekreativo“

11. jun 2012.
U organizaciji Udruženja „Nova generacija“, Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS i FK Rekreativo, u Banjaluci je održana revijalna utakmica između reprezentacije beskućnika Bosne i Hercegovine i Fudbalskog kluba „Rekreativo“ iz Banjaluke. Utakmica je odigrana na malom stadionu Studentskog centra „Nikola Tesla“, a u sklopu priprema ove fudbalske reprezentacije za učešće na Mundijalu u Meksiku, koji je priznat i podržan od strane UEFA i FIFA. Cilj ovakvih dešavanja je promocija prava ljudi koji žive bez krova nad glavom, te korištenje pozitivne strane sporta kako bi se promijenila svijest za pomoć ovoj marginalizovanoj grupi ljudi. Iako je rezultat bio u drugom planu, utakmica je završena rezultatom 5:5, a publika sa tribina je podjednako bodrila obe ekipe.

"Kad malo znači mnogo" i u Mercator prodajnim objektima

21. mart 2012.
U sklopu humanitarne akcije "Kad malo znači mnogo" na svim blagajnama u Mercator Centru Banja Luka, kao i u ostalim Mercator marketima na području Banja Luke postavljene su humanitarne kutije za prikupljanje novčanih donacija koje će biti usmjerene za potrebe Dnevnog centra za djecu u riziku. Pored prikupljanja neophodnih novčanih sredstava, ovaj projekat za cilj ima i podizanje svijesti o problemu djece koja su prinuđena da žive i rade na ulici, kao i djece koja su žrtve i svjedoci porodičnog nasilja, te predstavlja nastavak saradnje udruženja "Nova generacija" i Mercator-a.

Posjeta "Nove generacije" Emmaus-u

22. decembar 2011.
Predstavnici Udruženja "Nova generacija" boravili su u službenoj posjeti Francuskoj gdje su se susreli sa predsjednikom Emmausa International Jean Rousseauom i članom Upravnog odbora Emmausa Evrope Alainom Capmasom. Ovu posjetu omogućila je partnerska organizacija "Nove generacije", Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus iz Klokotnice. Tokom sastanka predstavljen je rad našeg udruženja, te je dogovoren prijem "Nove generacije" u zajednicu pokreta Emmaus kao probnog člana. Tok razvoja najmlađe Emmausove zajednice u BiH i svijetu, kao mentor u narednih pet godina, nadziraće Međunarodni forum solidarnosti Emmaus koji je i punopravni član ove globalne organizacije. Kako je primarni cilj Emmausa borba protiv siromaštva i isključenosti, Udruženje "Nova generacija" najavljuje oštar zaokret u svojoj misiji i značajno proširenje aktivnosti u narednom periodu.

Plaketa za najboljeg volontera i najboljeg organizatora volontiranja u 2011.

5. decembar 2011.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dan volonterizma, Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS svake godine dodjeljuje plaketu za najboljeg volontera i najboljeg organizatora volontiranja. U 2011. godini ta priznanja su dodijeljena Božani Grujić, koja u našem udruženju volontira od 2008. godine, kao najboljem volonteru, i "Novoj generaciji" kao najboljem organizatoru volonterskih aktivnosti.

Obilježen Svjetski dan djeteta

20. novembar 2011.
Povodom obilježavanja Dana Konvencije o pravima djeteta mališani Dnevnog centra su imali nastup u igraonici Lumpi u Mercator centru u Banjaluci, gdje su pokazali svoj talenat. Posjetioci su imali priliku da vide lutkarsku predstavu, kao i da čuju nekoliko pjesama i recitacija koje su mališani pripremili na sekcijama u Dnevnom centru.
U znak zahvalnosti, Mercator je Dnevnom centru za djecu u riziku uručio donaciju prehrambenih i higijenskih artikala, posuđa i tekstila. Direktor Damjan Davidović je istakao: „ U Mercatoru Banja Luka smo od samog osnivanja kompanije ulagali velike napore da pomognemo svim onim grupama i institucijama kojima je pomoć najpotrebnija. Ovoga puta naša pomoć je namijenjena djeci i omladini koja boravi u Dnevnom centru. Do sada smo u saradnji sa udruženjem Nova generacija podržali humanitarne akcije sa ciljem prikupljanja potrebnih namirnica za funkcionisanje Centra. Vjerujemo da će i ova naša donacija prehrambenih i odjevnih artikala kao i sredstava za higijenu olakšati rad ovoj instituciji koja vodi računa o našoj djeci i omladini”.

Obilježen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

18. oktobar 2011.
Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima 18. oktobra 2011. godine, Udruženje Nova generacija je u partnerstvu i saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH - Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Državnom agencijom za istragu i zaštitu (SIPA ) i Centrom za socijalni rad Banjaluka, sproveo aktivnosti promotivne kampanje u skladu sa Državnim akcionim planom za borbu protiv trgovine ljudima 2008-2012. Na Trgu Krajine u Banjaluci u periodu od 12.00-14.00 časova je dijeljen promotivni materijal, a akcija je imala za cilj podizanje svijesti građana o ovoj važnoj temi i sve učestalijom pojavom trgovine ljudima u našem društvu. Čitavoj akciji se pridružio i Karitas koji je dijelio svoj promotivni materijal.

Humanitarna akcija "Kad malo znači mnogo"

07. oktobar 2011.
Humanitarna akcija „Kad malo znači mnogo“ pokrenuta je s ciljem prikupljanja materijalnih i finansijskih sredstava za podršku rada Dnevnog centra za djecu žrtve porodičnog nasilja, Dnevnog centra za djecu ulice, kao i planirane Sigurne kuće za djecu žrtve seksualnog zlostavljanja. Više o humanitarnoj akciji možete pročitati ovdje.

Manifestacija "Prijatelj djece" održana u Domu omladine

06. oktobar 2011.
Prva manifestacija "Prijatelj djece" održana je 6. oktobra u Domu omladine u Banjaluci. Na manifestaciji su između ostalog predstavljene aktivnosti "Nove generacije" u proteklom periodu, prikazan izvještaj o prikupljenim donacijama i načinu na koji su one utrošene, a svim donatorima-prijateljima djece uručena su prigodna priznanja za nesebičnu podršku razvoju programa. Organizovana je i izložba radova djece korisnika Dnevnog centra, kao i kratka lutkarska predstava u izvođenju naših mališana. Želja nam je ova Manifestacija postane redovna aktivnost Udruženja „Nova generacija“, te da se broj Prijatelja djece povećava iz godine u godinu.

Dnevni centar je dobio novi krov!

02. oktobar 2011.
Zahvaljujući donatorima i ljudima dobre volje uspjeli smo da riješimo jedan od naših najvećih problema, a to je krov sa kojim sigurno ne bismo uspjeli prezimiti zimu. Također, riješili smo i problem prokišnjavanja u prostorije u kojima boravimo, ali smo dobili i veliki neiskorišten prostor u potkrovlju kuće. U ovom trenutku razmišljamo na koji način riješiti sređivanje ovog potkrovlja...

Posjeta konjičkom klubu Paddock u Barlovcima

26. avgust 2011.
Konjički klub “Paddock” je smješten u Barlovcima nadomak Banjaluke, u mirnom prirodnom okruženju. Klub je posvećen promociji i unapređenju konjičkog sporta, humanom odnosu prema životinjama i očuvanju prirodne sredine. U skladu sa tim, ovaj konjički klub je našem Udruženju ponudio saradnju i mogućnost organizovanja radionica za djecu u prirodi, što smo sa zadovoljstvom prihvatili. U Dnevnom centru
smo svakako organizovali radionicu o životinjama tako da je ova saradnja predstavljala samo korak više. Svake druge sedmice, mališani odlaze u Konjički klub Paddock, gdje učestvuju u radionicama koje imaju za cilj podizanje svijesti o prirodi i odnosu prema životinjama. Pored pasa, mačaka i zečeva, tu su i mošusne patke Mini i Moris, te naravno konji po imenu Bugi, Jala, Beba i Sajus koje mališani hrane, čiste, maze, a organizuje im se i škola jahanja.

Otvoren Dnevni centar za djecu u riziku

18. april 2011.
U banjalučkom naselju Nova varoš otvoren je Dnevni centar za djecu ulice i djecu žrtve porodičnog nasilja. Ovaj Centar je otvoren u saradnji Centra za socijalni rad i udruženja "Nova generacija", a uz podršku Grada Banjaluka, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, te norveške organizacije "Save the Children". Dnevni centar za djecu u riziku je zamišljen kao prihvatna stanica za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenju, te za djecu žrtve nasilja i svjedoke nasilja. Takođe, Centar će pod svoje okrilje primati i svu djecu koja su izložena bilo kojoj vrsti rizika - zanemarivanju i zlostavljanju, kao i bilo kojoj vrsti nasilja i radnom eksploatisanju.

Otvarajući Dnevni centar za mlade, gradonačelnik Dragoljub Davidović je rekao da je ovo još jedna vrsta usluge koju pruža Centar za socijalni rad, a namijenjena je djeci.

„Otvaranje ove ustanove još jednom je pokazalo da naši sugrađani imaju osjećaja za nevolje drugih ljudi. Veliki dio tereta nose mladi ljudi koji se kroz nevladin sektor uključuju u ovakve akcije i u ime Grada im zahvaljujem na tome. Оbjekat u kojem se nalazi Dnevni centar je bio u lošem stanju, ali angažmanom Centra za socijalni rad i nevladinih organizacija, danas izgleda sasvim pristojno. Grad Banjaluka će pomoći u granicama svojih mogućnosti da se Centar u potpunosti opremi", naglasio je gradonačelnik.

Više o Dnevnom centru možete pročitati ovdje.

Aktuelni projekti i akcije

Usluge

Partneri