ENGLISH

USLUGE

PLAVI TELEFON - savjetodavna linija za djecu


Udruženje "Nova generacija" od 18. februara 2013. godine pokrenulo je besplatnu savjetodavnu liniju za djecu pod nazivom Plavi telefon.

Cilj uspostavljanja ovakve vrste linije jeste pružanje savjeta i podrške dece u teškim i kriznim situacijama, a posebno u slučajevima nasilja i eksploatacije. Budući da je linija prepoznata od strane dece u širem konekstu, linija je otvorena za sve probleme dece za koje im je potrebna podrška i saveti. Na telefonske pozive odgovaraju aktivni, edukovani volonteri/ke udruženja, koji su prošli 36 sati edukacije i konstantno se doedukuju u cilju pružanja što kvalitetnije podrške deci.

Plavi telefon je anonimna linija, te nije potrebno ostaviti ni jedan ličan podatak čak ni u slučajevima kada neko želi da prijavi nasilje nad detetom.

Linija je otvorena svakog dana od 9 do 17 časova.

Linija je besplatna za svu djecu iz Bosne i Hercegovine.

Ambicija nam je da Plavi telefon bude dostupan 24 sata, sedam dana u sedmici.

Broj Plavog telefona je 080 05 03 05.Politika, pravilnici i procedure

Aktuelni projekti i akcije

Partneri