ENGLISH

EDUKACIJE

Asertivni trening


Šta je asertivnost?
Asertivnost podrazumijeva izražavanje mišljenja, osjećanja i uvjerenja na direktan, iskren i socijalno adekvatan način bez ugrožavanja prava druge osobe i uz odbranu svojih prava.

Učešćem u treningu:
→ Redukujete osjećanje anksioznosti, stres, tremu, socijalnu stidljivost...
→ Jačate samopouzdanje i samopoštovanje,
→ Učite kako da se zauzmete za sebe a da pri tome poštujete prava druge osobe,
→ Razvijate svoje komunikacijske vještine,
→ Savlađujete tehnike upućivanja i primanja konstruktivnih kritika i pohvala,
→ Učite da više vjerujete u sebe i da bolje koristite svoje potencijale,
→ Savlađujete tehnike izbjegavanja manipulacije i tehnike rješavanja konflikata.

Teme koje se obrađuju po susretima
• Upoznavanje; razlikovanje pasivnog, asertivnog, pasivno-agresivnog i agresivnog ponašanja.
• Asertivna prava (npr. Imaš pravo da pogriješiš; Imaš pravo da kažeš: »Ne znam«; Imaš pravo da kažeš: »Baš me briga« itd.) i prava sa druge strane ogledala (sve što važi za tebe, važi i za druge). Preuzimanje odgovornosti za sopstvene odluke i ponašanja i dozvoljavanje drugima da budu odgovorni za sopstvene odluke i ponašanja kao osnova asertivnosti.
• Osnovno o emocijama koristeći ABC model iz teorijskog okvira REBT-a. Uzroci neasertivnosti – identifikovanje problem-područja neasertivnosti (rad sa mislima i osjećanjima koji nas sprječavaju da budemo asertivni).
• Uloge koje nas sprječavaju da se ponašamo asertivno (spasilac, žrtva i progonilac). Razumjevanje dinamike dramskog trougla. Razlikovanje brižnog čovjeka od onog koji je u ulozi spasioca.
• Tipovi asertacije i vježbanje na konkretnim primjerima kako da se postavimo u različitim situacijama i koji tip asertivnosti da upotrijebimo.
• Vrste poruka koje upućujemo jedni drugima (nerealne i realne poruke na biće i ponašanje). Asertivno upućivanje i prihvatanje kritike i pohvale.
• Šta je sve manipulacija? Prepoznavanje i tehnike izbjegavanja. Vježbanje na konkretnim primjerima kako da se postavimo u situacijama kada neko pokušava da manipuliše nama.
• Osnove asertivnog rješavanja konflikata.

Način rada
Trening pokriva sve navedene teme i najčešće se organizuje u formi od 8 susreta koji se održavaju jednom sedmično. Jedan susret traje 2 do 2,5 sata, zavisno od dinamike grupe. Ukupno se prolazi 20 sati treninga. Postoji i mogućnost dogovora da se broj susreta smanji a vrijeme trajanja susreta poveća. Broj polaznika po grupi može da broji najmanje 6 a najviše 12 članova. Članovi grupe se ne mijenjaju u toku trajanja treninga.
Susreti su organizovani po radioničarskom principu. Prvi dio radionice susreta je posvećen teorijskom dijelu a drugi dio na diskusiju i/ili praktični rad (demonstracije, igrice, modeliranje, role play vježbe, diskusije, domaći zadaci itd.). Voditeljica grupe priprema materijal (skriptu) i nakon svakog susreta dijeli polaznicima skriptu namijenjenu za oblast koja se tokom tog susreta obrađivala.

O voditeljici edukacije
Edukaciju vodi Snežana Jondža, diplomirana psihologinja i savjetnica u Transakcionoj analizi (biografija).

 

Politika, pravilnici i procedure

Aktuelni projekti i akcije

Partneri